CSR
  ผู้สนับสนุนหลัก     


 
“ดั๊บเบิ้ล เอ” ร่วมสนับสนุนมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด


ร้านอาหารเยอรมัน "บาย อ็อตโต้" ร่วมกับสนง.เขตคลองเตยจัดทำความสะอาดซอยสุขุมวิท 20


ดูทั้งหมด

ด่วน! สถานสงเคราะห์ 5 แห่ง ต้องการอาสาสมัครดูแลเด็ก


ดูทั้งหมด

Apple สนับสนุนกองทุนเพื่อต่อต้านโรคเอดส์ (RED)® ซื้อผลิตภัฑ์online store ในวันเอดส์โลก


ดูทั้งหมด     โครงการมาใหม่   

41. ปุ้มปุ้ย on tour ครั้งที่ 4 "ปลายิ้ม คนยิ้ม" ตอน : กาญจนบุรีที่รัก   บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด ( มหาชน )
    ทำกิจกรรมและเยี่ยมเด็กๆด้อยโอกาสในพื้นที่ ได้แก่ มูลนิธิธรรมานุรักษ์ และ โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก จ.กาญจนบุรี

42. ปุ้มปุ้ย on tour ครั้งที่ 3 "ปลายิ้ม คนยิ้ม" ตอน : สร้างรอยยิ้มที่ชลบุรี    บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด ( มหาชน )
    มอบผลิตภัณฑ์และสิ่งของจากปลายิ้มให้กับตัวแทนจากสถานสงเคราะห์คนพิการ และทุพพลภาพบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

43. หอแว่น : โครงการ "ผ่าต้อกระจกแด่ผู้ยากไร้ ครั้งที่2"   บริษัท หอแว่นกรุ๊ป จำกัด
    บริษัท หอแว่น กรุ๊ป จำกัด ร่วมกับ โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ และ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด ได้สนับสนุนงบในการผ่าตัดให้กับผู้ที่สมัครเข้าร่วมโครงการเป็นครั้งที่ 2 ให้กับผู้ป่วย 6 ราย

44. หอแว่น : โครงการแด่น้องครั้งที่ 18 ที่โรงเรียนบ้านยมเบือ จ.สุพรรณบุรี    บริษัท หอแว่นกรุ๊ป จำกัด
    มอบอาคารห้องสมุดพร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอน ให้แก่โรงเรียนบ้านยมเบือ จ.สุพรรณบุรี นอกจากนี้บริษัท ยังได้มอบแว่นสายตาพร้อมเลนส์ให้กับชาวบ้านในพื้นที่มูลค่ารวมทั้งสิ้น 504,046 บาท

45. หอแว่น : จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก   บริษัท หอแว่นกรุ๊ป จำกัด
    บริษัท หอแว่นกรุ๊ป จำกัด จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กณ บ้านเด็กอ่อนพญาไท ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ภายในงาน มีกิจกรรมสร้างความสนุกสนานให้กับน้อง ๆ เลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก

46. หอแว่น : โครงการแด่น้องครั้งที่ 17 ที่โรงเรียนบ้านโคกกลางนาล้อม จ.ขอนแก่น   บริษัท หอแว่นกรุ๊ป จำกัด
    มอบอาคารห้องสมุดพร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอนให้แก่โรงเรียนบ้านโคกกลางนาล้อม พร้อมมอบแว่นสายตาพร้อมเลนส์ ให้กับประชาชน ต.โนนสมบูรณ์ จ.ขอนแก่น มูลค่ารวมทั้งสิ้น 564,984 บาท

47. หอแว่น : กิจกรรมวันเด็ก 2556   บริษัท หอแว่นกรุ๊ป จำกัด
    กิจกรรมวันเด็กปี 2556 นี้ ฝ่ายการตลาด บริษัท หอแว่นกรุ๊ป จำกัด ได้จัดกิจกรรม รวบรวมของขวัญ ของเล่น และขนม เพื่อไปมอบให้กับน้องๆ ที่ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ปากเกร็ด

48. หอแว่น : โครงการแด่น้องครั้งที่ 19 ที่โรงเรียนบ้านตระแสง จ.สุรินทร์   บริษัท หอแว่นกรุ๊ป จำกัด
    มอบห้องสมุดและอุปกรณ์การเรียนการสอนให้โรงเรียนบ้านตระแสง จ.สุรินทร์ และยังได้มอบแว่นสายตา ให้กับชาวบ้านในพื้นที่ รวมมูลค่า 443,798 บาท

49. หอแว่น : โครงการแด่น้องครั้งที่ 20 ที่โรงเรียนบ้านผาเดื่อ จ.เชียงราย   บริษัท หอแว่นกรุ๊ป จำกัด
    มอบเครื่องกรองน้ำดื่มและแทงค์น้ำ พร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอนที่โรงเรียนบ้านผาเดื่อ ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย นอกจากนี้ ยังได้มอบแว่นสายตา ให้กับชาวบ้านในพื้นที่

50. “ไทยเบฟ-โออิชิ” ผสานมือ “สุวิรุฬห์ชาไทย-ไร่ชาฉุยฟง” และ “กองทัพภาคที่ 3” ร่วมฟื้นฟูโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว จ.เชียงราย   บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
    “ไทยเบฟ-โออิชิ” ผสานมือ “สุวิรุฬห์ชาไทย-ไร่ชาฉุยฟง” และ “กองทัพภาคที่ 3”เดินหน้าฟื้นฟูโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว จ.เชียงราย

51. ไทยเบฟนำทีมพนักงานบริษัทในเครือร่วมกิจกรรม “รวมน้ำใจชาวไทย ช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว จังหวัดเชียงราย” กับ มูลนิธิครอบครัวข่าว 3    บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
    คุณชาลอต โทณวณิก ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)นำทีมงานร่วมกิจกรรม “รวมน้ำใจชาวไทย ช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว จังหวัดเชียงราย”กับ มูลนิธิครอบครัวข่าว 3

52. ไทยเบฟฯ ร่วมสนับสนุนรางวัลครูเจ้าฟ้าฯ ประจำปี 2557   บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
    ไทยเบฟฯ ร่วมสนับสนุนรางวัลครูเจ้าฟ้าฯ ประจำปี 2557 ให้แก่ครูที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อส่วนรวมจำนวน 9 ราย

53. มูลนิธิบิ๊กซี มอบ อาคารเรียนบิ๊กซี 16   บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
    บิ๊กซี มอบ "อาคารเรียนบิ๊กซี 16" ให้แก่โรงเรียนพิบูลประชาบาล ต.บางปูใหม่ จ.สมุทรปราการ

54. มูลนิธิบิ๊กซี มอบ อาคารเรียนบิ๊กซี 17   บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
    บิ๊กซี มอบ "อาคารเรียนบิ๊กซี 17" ให้แก่โรงเรียนบ้านดอนขวาง จังหวัดนครราชสีมา

55. มูลนิธิบิ๊กซี มอบ อาคารเรียนบิ๊กซี 13   บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
    บิ๊กซี มอบ "อาคารเรียนบิ๊กซี 13" ให้แก่โรงเรียนมิตรภาพ 6 (บ้านดงลิง) อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

56. มูลนิธิบิ๊กซี มอบ อาคารเรียนบิ๊กซี 12   บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
    บิ๊กซี มอบ "อาคารเรียนบิ๊กซี 12" ให้แก่โรงเรียนวัดป่ายุบ จ.ระยอง

57. มูลนิธิบิ๊กซี มอบ อาคารเรียนบิ๊กซี 7   บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
    บิ๊กซี มอบ "อาคารเรียนบิ๊กซี 7" ให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 4 อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

58. มูลนิธิบิ๊กซี มอบ อาคารเรียนบิ๊กซี 5   บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
    บิ๊กซี มอบ "อาคารเรียนบิ๊กซี 5" ให้แก่โรงเรียนดอนทองวิทยา อ.เมือง จ.พิษณุโลก

59. มูลนิธิบิ๊กซี มอบ อาคารเรียนบิ๊กซี 4    บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
    บิ๊กซี มอบ "อาคารเรียนบิ๊กซี 4" ให้แก่โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม อ.สามพราน จ.นครปฐม

60. มูลนิธิบิ๊กซี มอบ อาคารเรียนบิ๊กซี 3   บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
    บิ๊กซี มอบ "อาคารเรียนบิ๊กซี 3" ให้แก่โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

  1 2 3 4 5 6 7 ...16

     ผู้ร่วมสนับสนุน   


 

Copyright © CSRcom.com All rights reserved