CSR
  ผู้สนับสนุนหลัก     


 
Toyota เชิญคนรุ่นใหม่โชว์ไอเดีย Road Safety ลุ้นตะลุย"ญี่ปุ่น"ยกทีม!!


ไทคอนและพันธมิตรมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลน่าน


ดูทั้งหมด

ด่วน! สถานสงเคราะห์ 5 แห่ง ต้องการอาสาสมัครดูแลเด็ก


ดูทั้งหมด

Samsung Hope for Children Engineering Academy-แอฟริกาใต้


ดูทั้งหมด     โครงการมาใหม่   

41. มูลนิธิบิ๊กซี มอบ อาคารเรียนบิ๊กซี 16   บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
    บิ๊กซี มอบ "อาคารเรียนบิ๊กซี 16" ให้แก่โรงเรียนพิบูลประชาบาล ต.บางปูใหม่ จ.สมุทรปราการ

42. มูลนิธิบิ๊กซี มอบ อาคารเรียนบิ๊กซี 17   บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
    บิ๊กซี มอบ "อาคารเรียนบิ๊กซี 17" ให้แก่โรงเรียนบ้านดอนขวาง จังหวัดนครราชสีมา

43. มูลนิธิบิ๊กซี มอบ อาคารเรียนบิ๊กซี 13   บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
    บิ๊กซี มอบ "อาคารเรียนบิ๊กซี 13" ให้แก่โรงเรียนมิตรภาพ 6 (บ้านดงลิง) อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

44. มูลนิธิบิ๊กซี มอบ อาคารเรียนบิ๊กซี 12   บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
    บิ๊กซี มอบ "อาคารเรียนบิ๊กซี 12" ให้แก่โรงเรียนวัดป่ายุบ จ.ระยอง

45. มูลนิธิบิ๊กซี มอบ อาคารเรียนบิ๊กซี 7   บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
    บิ๊กซี มอบ "อาคารเรียนบิ๊กซี 7" ให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 4 อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

46. มูลนิธิบิ๊กซี มอบ อาคารเรียนบิ๊กซี 5   บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
    บิ๊กซี มอบ "อาคารเรียนบิ๊กซี 5" ให้แก่โรงเรียนดอนทองวิทยา อ.เมือง จ.พิษณุโลก

47. มูลนิธิบิ๊กซี มอบ อาคารเรียนบิ๊กซี 4    บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
    บิ๊กซี มอบ "อาคารเรียนบิ๊กซี 4" ให้แก่โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม อ.สามพราน จ.นครปฐม

48. มูลนิธิบิ๊กซี มอบ อาคารเรียนบิ๊กซี 3   บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
    บิ๊กซี มอบ "อาคารเรียนบิ๊กซี 3" ให้แก่โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

49. มูลนิธิบิ๊กซี มอบ อาคารเรียนบิ๊กซี 2   บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
    มูลนิธิบิ๊กซี มอบ อาคารเรียนบิ๊กซี 2 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

50. มูลนิธิบิ๊กซี ถวายเงินทุนการศึกษา   บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
    บิ๊กซี ถวายเงินจำนวน 1,477,600 บาท จากการบริจาคของลูกค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ เพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาแก่เยาวชนด้อยโอกาส โดยมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ

51. มูลนิธิบิ๊กซี มอบ อาคารเรียนบิ๊กซี 1   บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
    มูลนิธิบิ๊กซี มอบ 1 ล้านบาท รร.นารีนุกูล 2 จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นกิจกรรมนำร่องในการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนทางด้านการศึกษาแก่เยาวชนไทยของมูลนิธิบิ๊กซี

52. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น และ EMC มอบเงินและอุปกรณ์การศึกษาให้โรงเรียนบ้านหนองข้าวเหนียว    บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
    เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น และ EMC มอบเงินและอุปกรณ์การศึกษาให้โรงเรียนบ้านหนองข้าวเหนียว อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

53. ข้าวอินทรีย์ วิถีคนไทย (จ.นครศรีธรรมราช)   บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด
    พาอาสาสมัครไปร่วมลงแรงเรียนรู้ผ่านกิจกรรม “ข้าวอินทรีย์ วิถีคนไทย” ที่ชุมชนบ้านยางยวน จ.นครศรีธรรมราช

54. สนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการมัสยิดเฉลิมพระเกียรติปลอดยาเสพติด   ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
    มอบเงินสนับสนุน “การขับเคลื่อนโครงการมัสยิดเฉลิมพระเกียรติปลอดยาเสพติด”ทั่วประเทศ จำนวน 250,000 บาท พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษถึงบทบาทของธนาคารอิสลามกับการให้บริการตามหลักชะรีอะฮ์

55. พี่ออมให้น้องอิ่มปี 3 เพื่อน้องๆ ซี.ซี.เอฟ   บริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย จำกัด
    มอบเงินบริจาค 240,000 บาท ให้กับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ.ฯ เพื่อนำไปจัดซื้ออุปกรณ์การศึกษา เพื่อการเรียนรู้ตลอดจนการส่งเสริมอาชีพให้กับเด็กๆ และครอบครัว

56. 3เอ็ม ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้   บริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย จำกัด
    บริจาคผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ 3เอ็ม เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ภาคใต้ มูลค่า 109,675 บาท

57. 3เอ็ม ร่วมสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อม   บริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย จำกัด
    บริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย จำกัด รวมกับมูลนิธิช้างแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม “ค่ายเสริมโป่งช้างและสัตว์ป่า” ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน จังหวัดฉะเชิงเทรา

58. สามมิตรมอบของขวัญวันเด็ก ปี48   บริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จำกัด(มหาชน)
    บริจาคของขวัญวันเด็ก โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง, เทศบาลเมืองอ้อมน้อย, ชุมชนเคหะเพชรเกษม 91, ชุมชนซอยดารามิตร

59. โครงการผ้าป่าการศึกษา ระดมเงินบริจาคมอบให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนในชนบท   บริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จำกัด(มหาชน)
    โครงการผ้าป่าการศึกษา ระดมเงินบริจาคจากผู้บริหาร และพนักงานเพื่อซื้ออุปกรณ์การศึกษา และทุนการศึกษามอบให้กับโรงเรียนในอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

60. สามมิตรมอบของขวัญวันเด็ก ปี49   บริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จำกัด(มหาชน)
    บริจาคของขวัญวันเด็ก โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง, เทศบาลเมืองอ้อมน้อย, ชุมชนเคหะเพชรเกษม 91, ชุมชนซอยดารามิตร

  1 2 3 4 5 6 7 ...15

     ผู้ร่วมสนับสนุน   


 

Copyright © CSRcom.com All rights reserved