CSR
  ผู้สนับสนุนหลัก     


 
เคทีซีรวมความรักสมาชิกเปลี่ยนคะแนนสะสมเป็นเงินบริจาค มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยฯ


Interlink เติมรอยยิ้มให้เยาวชน กับงานวันเด็กประจำปี 2558


ดูทั้งหมด

ด่วน! สถานสงเคราะห์ 5 แห่ง ต้องการอาสาสมัครดูแลเด็ก


ดูทั้งหมด

มูลนิธิ IKEA บริจาค 1 ยูโรต่อตุ๊กตาผ้าหนึ่งตัวช่วยโรงเรียนใน 7 ประเทศของแอฟริกา


ดูทั้งหมด     โครงการมาใหม่   

41. ซันวาถวายก๊อกสังฆทาน    บริษัท จินดาสุข คอมเมอร์เชียล (1980) จำกัด
    ถวายก๊อกน้ำสังฆทานซันวาให้กับวัด 3 แห่งในพื้นที่ที่ประสบภัยน้ำท่วมปี 54 ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

42. การประปานครหลวง ร่วมกับ ก๊อกน้ำซันวา ช่วยผู้ประสบอุทกภัย    บริษัท จินดาสุข คอมเมอร์เชียล (1980) จำกัด
    โดยมอบก๊อกน้ำและประตูน้ำซันวา จำนวน 16,000 ตัว มูลค่า 1.3 ล้านบาทให้ กปน. สำหรับเปลี่ยนให้ผู้ใช้น้ำ หลังเหตุการณ์น้ำท่วมปี 54

43. เคทีซีปลุกสำนึกดีคนรุ่นใหม่โครงการ Learn & Earn @ KTC   บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
    เรียนรู้วิถีชีวิตเกษตรพอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สัมผัสชีวิตหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินของชาวนาผ่านกิจกรรมดำนาโยนกล้าท่ามกลางสายฝน ในเดือนแห่ง “วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ”

44. “เคทีซีให้น้อง : ฟาร์มเห็ดหรรษา บนดาดฟ้าโรงเรียนน้องในชุมชน” ณ โรงเรียนสวัสดีวิทยา   บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
    นำพนักงาน นิสิต นักศึกษาฝึกงานในโครงการ Learn & Earn @ KTC และสื่อมวลชน ภายใต้ชมรม “KTC PR Press Club” จัดกิจกรรม “เคทีซีให้น้อง: ฟาร์มเห็ดหรรษา บนดาดฟ้าโรงเรียนน้องในชุมชน”

45. มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ มอบทุนการศึกษา “ส่งน้องเรียนจบ” ปีที่ 7    บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด
    มอบทุนการศึกษา“ทุนส่งน้องเรียนจบ” แก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา รวมทั้งสิ้น 286 คน จากผู้สมัครของสถาบันการศึกษาทั่วประเทศรวม 820 คน รวมเป็นทุนการศึกษามูลค่ารวม 6,200,000 บาท

46. “Smile Earth” สวมหัวใจ CSR ร่วมทำความสะอาดชุมชน”ศรีอยุธยา” ปีที่ 6   บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด
    ทำความสะอาดทางเดินเท้า สะพานลอย ป้ายรถรับ-ส่งประจำทาง ตู้โทรศัพท์ฯลฯ บริเวณสองฝั่งถนนศรีอยุธยา ตั้งแต่สี่แยกพญาไทจนถึงสี่แยกมักกะสัน รวมระยะทางกว่า 2 กิโลเมตร

47. สนับสนุนคนพิการมีงานทำตาม พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ    ฮอนด้า นนทบุรี กรุ๊ป
    รับคนพิการเข้าทำงานเป็นพนักงานประจำตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบัน และให้สิทธิประโยชน์ในสวัสดิการต่างๆ เท่าเทียมกับพนักงานทุกคน

48. บริจาคหนังสือร.ร.ชาติตระกางวิทยา อ.ชาติการ จ.พิษณุโลก    ฮอนด้า นนทบุรี กรุ๊ป
    ฮอนด้านนทบุรี ได้มอบหนังสือเสริมความรู้ทักษะให้กับน้องๆ ร.ร.ชาติตระกางวิทยา อ.ชาติการ จ.พิษณุโลก จำนวน 770 เล่ม มูลค่า 92,520 บาท

49. กิจกรรมการบริจาคโลหิตกับทางสภากาชาดไทยประจำปี 2557   บริษัท สยามราชธานี คอร์ปอเรชัน จำกัด
    สยามราชธานี กับ กิจกรรมเชิญชวนพนักงานและบุคคลทั่วไปร่วมกันบริจาคโลหิต พร้อมรับของที่ระลึก ในวันพุธ ที่ 18 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา

50. โครงการถวายเทียนพรรษา ปีที่ 5   ฮอนด้า นนทบุรี กรุ๊ป
    โครงการถวายเทียนพรรษาณ วัดฉิมพลีสุทธาวาส เกาะเกร็ด นนทบุรี ในครั้งนี้กลุ่มฮอนด้านนทบุรี ได้รวบรวมเงินทำบุญจากลูกค้าและพนักงานทั้ง 4 ศูนย์บริการ จำนวนทั้งสิ้น 8,800 บา

51. โครงการแบ่งปันน้ำใจให้น้อง มูลนิธิเด็กโสสะ   ฮอนด้า นนทบุรี กรุ๊ป
    บริจาคเงินจำนวน 500,000 บาท รวมทั้งมอบสิ่งของและอุปกรณ์การเรียนให้กับน้องๆในมูลนิธิเด็กโสสะ

52. สายโลหิต สายธารแห่งชีวิต5   ฮอนด้า นนทบุรี กรุ๊ป
    ผู้บริหารและพนักงานบริษัทกว่า30ชีวิต ร่วมบริจาคเลือดให้โรงพยาบาลโรคทรวงอก

53. ปฏิทินตั้งโต๊ะเก่าเพื่อทำอักษรเบรลล์เพื่อส่งต่อให้กับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์    ฮอนด้า นนทบุรี กรุ๊ป
    ฮอนด้า นนทบุรี กรุ๊ป ปฏิทินตั้งโต๊ะเก่าเพื่อทำอักษรเบรลล์เพื่อส่งต่อให้กับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์

54. วันเด็กแห่งชาติ 56   ฮอนด้า นนทบุรี กรุ๊ป
    ฮอนด้า นนทบุรี กรุ๊ป สนับสนุนงานวันเด็กปี 56 ผ่านหน่วยงานต่างๆ เช่น อบต.บางไผ่, รร.วัดโชติการาม, เทศบาลนครนนทบุรี, ศูนย์การศึกษาภาคพิเศษนนทบุรี

55. ปุ้มปุ้ย on tour ครั้งที่ 4 "ปลายิ้ม คนยิ้ม" ตอน : กาญจนบุรีที่รัก   บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด ( มหาชน )
    ทำกิจกรรมและเยี่ยมเด็กๆด้อยโอกาสในพื้นที่ ได้แก่ มูลนิธิธรรมานุรักษ์ และ โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก จ.กาญจนบุรี

56. ปุ้มปุ้ย on tour ครั้งที่ 3 "ปลายิ้ม คนยิ้ม" ตอน : สร้างรอยยิ้มที่ชลบุรี    บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด ( มหาชน )
    มอบผลิตภัณฑ์และสิ่งของจากปลายิ้มให้กับตัวแทนจากสถานสงเคราะห์คนพิการ และทุพพลภาพบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

57. หอแว่น : โครงการ "ผ่าต้อกระจกแด่ผู้ยากไร้ ครั้งที่2"   บริษัท หอแว่นกรุ๊ป จำกัด
    บริษัท หอแว่น กรุ๊ป จำกัด ร่วมกับ โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ และ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด ได้สนับสนุนงบในการผ่าตัดให้กับผู้ที่สมัครเข้าร่วมโครงการเป็นครั้งที่ 2 ให้กับผู้ป่วย 6 ราย

58. หอแว่น : โครงการแด่น้องครั้งที่ 18 ที่โรงเรียนบ้านยมเบือ จ.สุพรรณบุรี    บริษัท หอแว่นกรุ๊ป จำกัด
    มอบอาคารห้องสมุดพร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอน ให้แก่โรงเรียนบ้านยมเบือ จ.สุพรรณบุรี นอกจากนี้บริษัท ยังได้มอบแว่นสายตาพร้อมเลนส์ให้กับชาวบ้านในพื้นที่มูลค่ารวมทั้งสิ้น 504,046 บาท

59. หอแว่น : จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก   บริษัท หอแว่นกรุ๊ป จำกัด
    บริษัท หอแว่นกรุ๊ป จำกัด จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กณ บ้านเด็กอ่อนพญาไท ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ภายในงาน มีกิจกรรมสร้างความสนุกสนานให้กับน้อง ๆ เลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก

60. หอแว่น : โครงการแด่น้องครั้งที่ 17 ที่โรงเรียนบ้านโคกกลางนาล้อม จ.ขอนแก่น   บริษัท หอแว่นกรุ๊ป จำกัด
    มอบอาคารห้องสมุดพร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอนให้แก่โรงเรียนบ้านโคกกลางนาล้อม พร้อมมอบแว่นสายตาพร้อมเลนส์ ให้กับประชาชน ต.โนนสมบูรณ์ จ.ขอนแก่น มูลค่ารวมทั้งสิ้น 564,984 บาท

  1 2 3 4 5 6 7 ...16

     ผู้ร่วมสนับสนุน   


 

Copyright © CSRcom.com All rights reserved