CSR
  ผู้สนับสนุนหลัก     


 
บี.เอส.เมทัล ในเครือสหวิริยา รับรางวัล CSR – DIW ต่อเนื่องปีที่ 3


โครงการ ไทยเบฟ...รวมใจต้านภัยหนาว 15 ปี กับรอยยิ้มแห่งไออุ่น


ดูทั้งหมด

ด่วน! สถานสงเคราะห์ 5 แห่ง ต้องการอาสาสมัครดูแลเด็ก


ดูทั้งหมด

Samsung Hope for Children Engineering Academy-แอฟริกาใต้


ดูทั้งหมด     โครงการมาใหม่   

41. หอแว่น : กิจกรรมวันเด็ก 2556   บริษัท หอแว่นกรุ๊ป จำกัด
    กิจกรรมวันเด็กปี 2556 นี้ ฝ่ายการตลาด บริษัท หอแว่นกรุ๊ป จำกัด ได้จัดกิจกรรม รวบรวมของขวัญ ของเล่น และขนม เพื่อไปมอบให้กับน้องๆ ที่ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ปากเกร็ด

42. หอแว่น : โครงการแด่น้องครั้งที่ 19 ที่โรงเรียนบ้านตระแสง จ.สุรินทร์   บริษัท หอแว่นกรุ๊ป จำกัด
    มอบห้องสมุดและอุปกรณ์การเรียนการสอนให้โรงเรียนบ้านตระแสง จ.สุรินทร์ และยังได้มอบแว่นสายตา ให้กับชาวบ้านในพื้นที่ รวมมูลค่า 443,798 บาท

43. หอแว่น : โครงการแด่น้องครั้งที่ 20 ที่โรงเรียนบ้านผาเดื่อ จ.เชียงราย   บริษัท หอแว่นกรุ๊ป จำกัด
    มอบเครื่องกรองน้ำดื่มและแทงค์น้ำ พร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอนที่โรงเรียนบ้านผาเดื่อ ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย นอกจากนี้ ยังได้มอบแว่นสายตา ให้กับชาวบ้านในพื้นที่

44. “ไทยเบฟ-โออิชิ” ผสานมือ “สุวิรุฬห์ชาไทย-ไร่ชาฉุยฟง” และ “กองทัพภาคที่ 3” ร่วมฟื้นฟูโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว จ.เชียงราย   บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
    “ไทยเบฟ-โออิชิ” ผสานมือ “สุวิรุฬห์ชาไทย-ไร่ชาฉุยฟง” และ “กองทัพภาคที่ 3”เดินหน้าฟื้นฟูโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว จ.เชียงราย

45. ไทยเบฟนำทีมพนักงานบริษัทในเครือร่วมกิจกรรม “รวมน้ำใจชาวไทย ช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว จังหวัดเชียงราย” กับ มูลนิธิครอบครัวข่าว 3    บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
    คุณชาลอต โทณวณิก ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)นำทีมงานร่วมกิจกรรม “รวมน้ำใจชาวไทย ช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว จังหวัดเชียงราย”กับ มูลนิธิครอบครัวข่าว 3

46. ไทยเบฟฯ ร่วมสนับสนุนรางวัลครูเจ้าฟ้าฯ ประจำปี 2557   บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
    ไทยเบฟฯ ร่วมสนับสนุนรางวัลครูเจ้าฟ้าฯ ประจำปี 2557 ให้แก่ครูที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อส่วนรวมจำนวน 9 ราย

47. มูลนิธิบิ๊กซี มอบ อาคารเรียนบิ๊กซี 16   บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
    บิ๊กซี มอบ "อาคารเรียนบิ๊กซี 16" ให้แก่โรงเรียนพิบูลประชาบาล ต.บางปูใหม่ จ.สมุทรปราการ

48. มูลนิธิบิ๊กซี มอบ อาคารเรียนบิ๊กซี 17   บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
    บิ๊กซี มอบ "อาคารเรียนบิ๊กซี 17" ให้แก่โรงเรียนบ้านดอนขวาง จังหวัดนครราชสีมา

49. มูลนิธิบิ๊กซี มอบ อาคารเรียนบิ๊กซี 13   บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
    บิ๊กซี มอบ "อาคารเรียนบิ๊กซี 13" ให้แก่โรงเรียนมิตรภาพ 6 (บ้านดงลิง) อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

50. มูลนิธิบิ๊กซี มอบ อาคารเรียนบิ๊กซี 12   บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
    บิ๊กซี มอบ "อาคารเรียนบิ๊กซี 12" ให้แก่โรงเรียนวัดป่ายุบ จ.ระยอง

51. มูลนิธิบิ๊กซี มอบ อาคารเรียนบิ๊กซี 7   บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
    บิ๊กซี มอบ "อาคารเรียนบิ๊กซี 7" ให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 4 อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

52. มูลนิธิบิ๊กซี มอบ อาคารเรียนบิ๊กซี 5   บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
    บิ๊กซี มอบ "อาคารเรียนบิ๊กซี 5" ให้แก่โรงเรียนดอนทองวิทยา อ.เมือง จ.พิษณุโลก

53. มูลนิธิบิ๊กซี มอบ อาคารเรียนบิ๊กซี 4    บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
    บิ๊กซี มอบ "อาคารเรียนบิ๊กซี 4" ให้แก่โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม อ.สามพราน จ.นครปฐม

54. มูลนิธิบิ๊กซี มอบ อาคารเรียนบิ๊กซี 3   บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
    บิ๊กซี มอบ "อาคารเรียนบิ๊กซี 3" ให้แก่โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

55. มูลนิธิบิ๊กซี มอบ อาคารเรียนบิ๊กซี 2   บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
    มูลนิธิบิ๊กซี มอบ อาคารเรียนบิ๊กซี 2 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

56. มูลนิธิบิ๊กซี ถวายเงินทุนการศึกษา   บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
    บิ๊กซี ถวายเงินจำนวน 1,477,600 บาท จากการบริจาคของลูกค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ เพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาแก่เยาวชนด้อยโอกาส โดยมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ

57. มูลนิธิบิ๊กซี มอบ อาคารเรียนบิ๊กซี 1   บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
    มูลนิธิบิ๊กซี มอบ 1 ล้านบาท รร.นารีนุกูล 2 จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นกิจกรรมนำร่องในการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนทางด้านการศึกษาแก่เยาวชนไทยของมูลนิธิบิ๊กซี

58. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น และ EMC มอบเงินและอุปกรณ์การศึกษาให้โรงเรียนบ้านหนองข้าวเหนียว    บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
    เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น และ EMC มอบเงินและอุปกรณ์การศึกษาให้โรงเรียนบ้านหนองข้าวเหนียว อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

59. ข้าวอินทรีย์ วิถีคนไทย (จ.นครศรีธรรมราช)   บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด
    พาอาสาสมัครไปร่วมลงแรงเรียนรู้ผ่านกิจกรรม “ข้าวอินทรีย์ วิถีคนไทย” ที่ชุมชนบ้านยางยวน จ.นครศรีธรรมราช

60. สนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการมัสยิดเฉลิมพระเกียรติปลอดยาเสพติด   ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
    มอบเงินสนับสนุน “การขับเคลื่อนโครงการมัสยิดเฉลิมพระเกียรติปลอดยาเสพติด”ทั่วประเทศ จำนวน 250,000 บาท พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษถึงบทบาทของธนาคารอิสลามกับการให้บริการตามหลักชะรีอะฮ์

  1 2 3 4 5 6 7 ...15

     ผู้ร่วมสนับสนุน   


 

Copyright © CSRcom.com All rights reserved