CSR
  ผู้สนับสนุนหลัก     


 
พีแอนด์จี จับมือ UN Women หนุนโครงการ HeForShe ส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ


โกชอ จัดให้!!! ปันน้ำใส ให้ท้ายเหมือง ...เพื่อบรรเทาภัยแล้ง


ดูทั้งหมด

ด่วน! สถานสงเคราะห์ 5 แห่ง ต้องการอาสาสมัครดูแลเด็ก


ดูทั้งหมด

มูลนิธิ IKEA บริจาค 1 ยูโรต่อตุ๊กตาผ้าหนึ่งตัวช่วยโรงเรียนใน 7 ประเทศของแอฟริกา


ดูทั้งหมด     โครงการมาใหม่   

41. Share Blood For Life   netmarks (Thailand)
    บริษัทเน็ตมาร์ค (ประเทศไทย) ร่วมทำความดี ช่วยเหลือสังคม และสร้างบุญกุศลใหญ่สำหรับการให้เพื่อนมุษย์ จัดกิจกรรม CSR โครงการ Share Blood For Life บริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์

42. 60 ปีไทยเทพรส ทำดีเพื่อสังคม ปี1   บริษัทไทยเทพรสจำกัด (มหาชน)
    "ซอสตราภูเขาทอง" มอบผลิตภัณฑ์ให้แกมูลนิธิคณะนักบุญคามิลโลแห่งประเทศไทยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ให้แก่น้องๆ ผู้ด้อยโอกาสและพิการ

43. เคทีซีจัดกิจกรรมปันความรู้“สัมผัสการทำงานองค์กรระดับโลก ชมห้องประชุมสมัชชาสหประชาชาติ”    บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
    นำพนักงาน นิสิต นักศึกษาฝึกงานในโครงการเข้าร่วมกิจกรรมปันความรู้ “สัมผัสการทำงานองค์กรระดับโลก ชมห้องประชุมสมัชชาสหประชาชาติ” รับฟังบทบาทและภารกิจด้านต่างๆ ขององค์การสหประชาชาติ (UN)

44. กองทุนฮอนด้าจัดฝึกอบรมเสริมศักยภาพป้องกันภัยพิบัติให้ชุมชน อ.ลี้ จ.ลำพูน   บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด
    กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย ร่วมกับ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดฝึกอบรมโครงการ "เสริมศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย" ให้ชุมชนเทศบาลป่าไผ่ อ.ลี้ จ.ลำพูน วันที่ 2-4 ก.ค.57 ที่ผ่านมา

45. โอเกนกิ มอบครีมกันแดดที่ได้รับการบริจาคให้แก่น้องๆ ผ่านมูลนิธิกระจกเงา   บริษัท บีเจซี โอเกนกิ จำกัด
    มอบครีมกันแดดที่ได้รับการบริจาคให้แก่น้องๆ ผ่านมูลนิธิกระจกเงา

46. มอบเครื่องช่วยหายใจ   บริษัท จินดาสุข คอมเมอร์เชียล (1980) จำกัด
    มอบเครื่องช่วยหายใจ จำนวน 4 เครื่อง ให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

47. ซันวารักษ์น้ำ รักน้อง ปี2.. แบ่งปันรอยยิ้มและความสุข.. ปลูกจิตสำนึกการรักษ์น้ำ..   บริษัท จินดาสุข คอมเมอร์เชียล (1980) จำกัด
    กิจกรรมการเปลี่ยนอุปกรณ์ประปาที่เก่าชำรุดและมอบอุปกรณ์การศึกษา อุปกรณ์กีฬา การจัดนิทรรศการความรู้เรื่องน้ำให้กับน้องๆนักเรียน

48. ซันวาถวายก๊อกสังฆทาน    บริษัท จินดาสุข คอมเมอร์เชียล (1980) จำกัด
    ถวายก๊อกน้ำสังฆทานซันวาให้กับวัด 3 แห่งในพื้นที่ที่ประสบภัยน้ำท่วมปี 54 ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

49. การประปานครหลวง ร่วมกับ ก๊อกน้ำซันวา ช่วยผู้ประสบอุทกภัย    บริษัท จินดาสุข คอมเมอร์เชียล (1980) จำกัด
    โดยมอบก๊อกน้ำและประตูน้ำซันวา จำนวน 16,000 ตัว มูลค่า 1.3 ล้านบาทให้ กปน. สำหรับเปลี่ยนให้ผู้ใช้น้ำ หลังเหตุการณ์น้ำท่วมปี 54

50. เคทีซีปลุกสำนึกดีคนรุ่นใหม่โครงการ Learn & Earn @ KTC   บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
    เรียนรู้วิถีชีวิตเกษตรพอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สัมผัสชีวิตหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินของชาวนาผ่านกิจกรรมดำนาโยนกล้าท่ามกลางสายฝน ในเดือนแห่ง “วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ”

51. “เคทีซีให้น้อง : ฟาร์มเห็ดหรรษา บนดาดฟ้าโรงเรียนน้องในชุมชน” ณ โรงเรียนสวัสดีวิทยา   บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
    นำพนักงาน นิสิต นักศึกษาฝึกงานในโครงการ Learn & Earn @ KTC และสื่อมวลชน ภายใต้ชมรม “KTC PR Press Club” จัดกิจกรรม “เคทีซีให้น้อง: ฟาร์มเห็ดหรรษา บนดาดฟ้าโรงเรียนน้องในชุมชน”

52. มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ มอบทุนการศึกษา “ส่งน้องเรียนจบ” ปีที่ 7    บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด
    มอบทุนการศึกษา“ทุนส่งน้องเรียนจบ” แก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา รวมทั้งสิ้น 286 คน จากผู้สมัครของสถาบันการศึกษาทั่วประเทศรวม 820 คน รวมเป็นทุนการศึกษามูลค่ารวม 6,200,000 บาท

53. “Smile Earth” สวมหัวใจ CSR ร่วมทำความสะอาดชุมชน”ศรีอยุธยา” ปีที่ 6   บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด
    ทำความสะอาดทางเดินเท้า สะพานลอย ป้ายรถรับ-ส่งประจำทาง ตู้โทรศัพท์ฯลฯ บริเวณสองฝั่งถนนศรีอยุธยา ตั้งแต่สี่แยกพญาไทจนถึงสี่แยกมักกะสัน รวมระยะทางกว่า 2 กิโลเมตร

54. สนับสนุนคนพิการมีงานทำตาม พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ    ฮอนด้า นนทบุรี กรุ๊ป
    รับคนพิการเข้าทำงานเป็นพนักงานประจำตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบัน และให้สิทธิประโยชน์ในสวัสดิการต่างๆ เท่าเทียมกับพนักงานทุกคน

55. บริจาคหนังสือร.ร.ชาติตระกางวิทยา อ.ชาติการ จ.พิษณุโลก    ฮอนด้า นนทบุรี กรุ๊ป
    ฮอนด้านนทบุรี ได้มอบหนังสือเสริมความรู้ทักษะให้กับน้องๆ ร.ร.ชาติตระกางวิทยา อ.ชาติการ จ.พิษณุโลก จำนวน 770 เล่ม มูลค่า 92,520 บาท

56. กิจกรรมการบริจาคโลหิตกับทางสภากาชาดไทยประจำปี 2557   บริษัท สยามราชธานี คอร์ปอเรชัน จำกัด
    สยามราชธานี กับ กิจกรรมเชิญชวนพนักงานและบุคคลทั่วไปร่วมกันบริจาคโลหิต พร้อมรับของที่ระลึก ในวันพุธ ที่ 18 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา

57. โครงการถวายเทียนพรรษา ปีที่ 5   ฮอนด้า นนทบุรี กรุ๊ป
    โครงการถวายเทียนพรรษาณ วัดฉิมพลีสุทธาวาส เกาะเกร็ด นนทบุรี ในครั้งนี้กลุ่มฮอนด้านนทบุรี ได้รวบรวมเงินทำบุญจากลูกค้าและพนักงานทั้ง 4 ศูนย์บริการ จำนวนทั้งสิ้น 8,800 บา

58. โครงการแบ่งปันน้ำใจให้น้อง มูลนิธิเด็กโสสะ   ฮอนด้า นนทบุรี กรุ๊ป
    บริจาคเงินจำนวน 500,000 บาท รวมทั้งมอบสิ่งของและอุปกรณ์การเรียนให้กับน้องๆในมูลนิธิเด็กโสสะ

59. สายโลหิต สายธารแห่งชีวิต5   ฮอนด้า นนทบุรี กรุ๊ป
    ผู้บริหารและพนักงานบริษัทกว่า30ชีวิต ร่วมบริจาคเลือดให้โรงพยาบาลโรคทรวงอก

60. ปฏิทินตั้งโต๊ะเก่าเพื่อทำอักษรเบรลล์เพื่อส่งต่อให้กับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์    ฮอนด้า นนทบุรี กรุ๊ป
    ฮอนด้า นนทบุรี กรุ๊ป ปฏิทินตั้งโต๊ะเก่าเพื่อทำอักษรเบรลล์เพื่อส่งต่อให้กับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์

  1 2 3 4 5 6 7 ...17

     ผู้ร่วมสนับสนุน   


 

Copyright © CSRcom.com All rights reserved