ข่าว CSR
  ผู้สนับสนุนหลัก     


 
ข่าว CSR : มิชลิน โครงสนามเด็กเล่นจากยางใช้แล้ว

Share

 มิชลินกับโครงการสนามเด็กเล่นจากยางใช้แล้ว

                 

มิชลินจัดโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อม มุ่งสร้างจิตสำนึกลดใช้ทรัพยากรธรรมชาติ โดยการนำเอาแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของมิชลินในเรื่อง "การลดใช้ทรัพยากรธรรมชาติ" ในด้าน Reuse, Reduce และ Recycle ด้วยการนำวัสดุเหลือใช้มาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ โดยปี 2544 มิชลินได้เริ่มนำยางรถยนต์ใช้แล้วมาผลิตเป็นสนามเด็กเล่นสำหรับเด็กระดับชั้นประถมศึกษา อาทิ กระดานหกนั่ง กระดานหกยืน ชิงช้า สะพานโซ่ และอุโมงค์ยาง เป็นต้น

ซึ่งจนถึงปัจจุบันมิชลินได้รังสรรค์ยางใช้แล้วกว่า 14,000 เส้น มาเป็นสนามเด็กเล่นให้กับชุมชนกว่า 299 แห่งทั่วประเทศ 

โดยโครงการนี้เป็นหนึ่งในหลายๆโครงการที่มิชลินทำขึ้น เพื่อช่วยให้สังคมและสิ่งแวดล้อมของเราน่าอยู่อย่างยั่งยืน สนใจติดตามโครงการอื่นๆของมิชลินได้ที่ http://www.michelin.co.th/web_environment/index_environment.htmlเวลา 10:01:47 น. 08 พฤษภาคม 2555
     ผู้ร่วมสนับสนุน   


 

Copyright © CSRcom.com All rights reserved