กิจกรรม CSR
  ผู้สนับสนุนหลัก     


 
After process >>> ปลุกจิตสำนึก

Share

ชื่อโครงงาน : Paper : The Rebirth


ชื่อองค์กร : บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)


ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร :
เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายท่อเหล็กทรงกลม ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า และทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ที่มีขนาดตั้งแต่ 10 นิ้ว - 12 นิ้ว ภายใต้ระบบ ERW (Electric Resistance Welded Pipe) http://www.pacificpipe.co.th/


วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรให้เกิดคุณค่า 2. เพื่อช่วยเหลือน้องๆในโรงเรียนที่ขาดแคลนสมุด


ระยะเวลา: 1 วัน    วันที่เริ่ม 16 สิงหาคม  2555     วันที่สิ้นสุด 16 สิงหาคม  2555

สถาที่ : บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์ลุมพินี


รูปแบบโดยย่อ :
จากโครงการ Paper Ranger ของเครือข่ายจิตอาสาที่ส่งเสริมให้นำกระดาษใช้แล้วหน้าเดียวมาทำสมุดมือสองให้เด็กๆ ทางบริษัทเห็นว่าแนวคิดนี้มีประโยชน์ทั้งกับสังคมและองค์กร จึงสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมนี้ขึ้น


รายละเอียด :
เปิดรับกระดาษใช้แล้วหน้าเดียวในสำนักงาน คัดกระดาษและนำมาจัดทำสมุดมือสอง ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานช่วยกันวาดรูปปกสมุด นำส่งต่อให้เครือข่ายจิตอาสา โดยทำการส่งมอบไปวันที่ 16 สิงหาคม 2555


สรุปผล :
จำนวนสมุดที่ส่งมอบ จำนวน 100 เล่ม


17:10:36 น. วันที่่ 17 สิงหาคม 2555


     ผู้ร่วมสนับสนุน   


 

Copyright © CSRcom.com All rights reserved