กิจกรรม CSR
  ผู้สนับสนุนหลัก     


 
After process >>> บริจาคเลือด

Share

ชื่อโครงงาน : วันเกิดสุขใจ...ให้โลหิต ปีที่ 9


ชื่อองค์กร : บริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด


ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร :


วัตถุประสงค์ :
เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ รวมถึงการรณรงค์ให้พนักงานได้ตระหนักถึงความสำคัญของการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยการบริจาคโลหิต


ระยะเวลา   วันที่เริ่ม       2553     วันที่สิ้นสุด       2553

สถาที่ : บริษัทในเครืออายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด


รูปแบบโดยย่อ :
อายิโนะโมะโต๊ะ ฉลองครบรอบ 50 ปี ร่วมสานต่อโครงการ วันเกิดสุขใจ...ให้โลหิต ปีที่ 9 โดยจัดให้มีการบริจาคโลหิตและมอบเงินบริจาคสบทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย


รายละเอียด :
อายิโนะโมะโต๊ะเติบโตเคียงคู่สังคมไทยมาตลอดระยะเวลา 50 ปี และล่าสุดกับการฉลองครบรอบ 50 ปี แห่งการก่อตั้งบริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด ด้วยการสานต่อ โครงการวันเกิดสุขใจให้โลหิต ปีที่ 9 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2553 อีกหนึ่งกิจกรรมดีๆเพื่อสังคมไทย เริ่มกันที่ สำนักงานใหญ่ ได้รับเกียรติจาก พญ. สร้อยสอางค์ พิกุลสด ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ร่วมพิธีและรับมอบยอดบริจาคโลหิตรวมทั้งสิ้น 259,550ซี.ซี.รวมปริมาณที่ได้บริจาคตลอด 9 ปี กว่า 1, 919,800 ซี.ซี.และในวันเดียวกันนี้ทาง มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ หน่วยงานที่ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมไทยมากว่า 32ปี ได้ร่วมบุญกุศลด้วยการสบทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 100,000 บาท เพื่อศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ต่อด้วย โรงงานพระประแดง ศูนย์เทคโนโลยีและวิศวกรรม สาขากรุงเทพฯ และบริษัท เอฟ ดี กรีน (ประเทศไทย) จำกัด สาขากรุงเทพ พร้อมใจกันร่วมตอบแทนและทำประโยชน์ให้กับสังคมโดยการบริจาคโลหิต เพื่อมอบให้กับสภากาชาดไทย จังหวัดสมุทรปราการ โดยในปีนี้มีพนักงานที่ร่วมบริจาคทั้งหมด 120 คน รวมยอดบริจาคโลหิตทั้งสิน 42,000 ซี.ซี. เช่นเดียวกับ โรงงานปทุมธานี นำโดย ทองดี ปาโส ผู้จัดการโรงงานปทุมธานี ร่วมกับ อรุณรัตน์ บุตรศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรม โดยมีพนักงานบริษัทฯ และพนักงานบริษัทรับเหมางานร่วมกันกันบริจาคโลหิต รวมยอดบริจาคโลหิตทั้งสิน 53,550 ซี.ซี.ถัดมา โรงงานกำแพงเพชร I และ II ศูนย์วิศวกรรมและเทคโนโลยี สาขากำแพงเพชร, บริษัท เอฟ ดี กรีน (ประเทศไทย)จำกัด สาขากำแพงเพชร นำโดย สุรเดช เธียไพรัตน์ กรรมการและผู้จัดการโรงงานกำแพงเพชร I ร่วมด้วย มร.ชิเกมิสึ อาเบะ ผู้จัดการโรงงานกำแพงเพชรII ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อมอบให้สภากาชาดไทยเก็บเป็นโลหิตสำรอง โดยมี ธีระยา ธรรมสุขคติ รองนายกเหล่ากาชาดให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรม รวมยอดบริจาคโลหิตทั้งสิน 61,200 ซี.ซี. และ ศูนย์วิจัยสัตว์กรุงเทพ จำกัด ที่ได้ร่วมบริจาคโลหิต กับโครงการ ?วันเกิดสุขใจ ให้โลหิต ปีที่ 9? ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงงานพระประแดง โดยได้รับความร่วมมือจากพนักงานเป็นอย่างดี ปิดท้ายกันที่ โรงงานหนองแค ร่วมกับ โรงงานเบอร์ดี้ ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการเหล่ากาชาดสระบุรี โดยมี มร. ฮิเดกิ โอคามูระ ผู้จัดการโรงงานหนองแค และ มร.ฮิโรยูกิ ซูกาเอะ ผู้จัดการโรงงานเบอร์ดี้ ร่วมเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมบริจาคโลหิต ซึ่งมียอดผู้ร่วมบริจาคโลหิตทั้งสิ้น 98 คน รวมยอดบริจาคโลหิตทั้งสิน 39,200 ซี.ซี.11:24:08 น. วันที่่ 19 มีนาคม 2554


     ผู้ร่วมสนับสนุน   


 

Copyright © CSRcom.com All rights reserved