http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา

มาตรฐาน Green Globeกับอุตสาหกรรมการเดินทางและท่องเที่ยว

บทความ

 

มาตรฐาน Green Globeกับอุตสาหกรรมการเดินทางและท่องเที่ยว

 

Green Globe เป็นโครงการจัดการสิ่งแวดล้อม ที่จะทำการ certify ให้กับกลุ่มธุรกิจการท่องเที่ยวและโรงแรม ปัจจุบันมีสมาชิกโครงการอยู่ทั่วโลกกว่า 100 ประเทศ จุดประสงค์ก็เพื่อสร้างความตระหนักในเรื่องสิ่งแวดล้อม และยกระดับการจัดการสิ่งแวดล้อมในกลุ่มธุรกิจการท่องเที่ยวและโรงแรม

Green Globe 21 ได้ถูกจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2537 โดย อุตสาหกรรมการเดินทางและท่องเที่ยว เพื่อสร้างกลไกสำหรับส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ซึ่งการเดินทางและการท่องเที่ยวมีอยู่ในหลายรูปแบบ: 

  - โรงแรม

  - ผู้จัดทัวร์ท่องเที่ยว

  - สวนสาธารณะ

  - รีสอร์ท

  - ขนส่ง

  - สนามบิน

  - อื่น ๆ

เป็นที่ทราบกันดีว่าการท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมที่สามารถสร้างผลกระทบอันสำคัญให้กับสภาพแวดล้อมและสังคมทั้งในสถานที่นั้น ๆ และสภาพแวดล้อมโลกได้ แผน Green Globe 21 มิได้เน้นไปที่ตัวระบบหรือวิธีการบริหารเท่านั้น แต่ยังเน้นไปที่การปฏิบัติต่อสังคมและสภาพแวดล้อมที่สามารถประเมินได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่สื่อถึงพัฒนาการของวิธีที่เหมาะสมโดยเฉพาะกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  

การขอการรับรอง Green Globe 21 องค์กรต้องแสดงให้เห็นถึงหน้าที่ความรับผิดชอบที่มากขึ้น ควบคู่ไปกับการประสบความสำเร็จทางด้านธุรกิจ การตัดสินใจที่จะปฏิบัติตามโปรแกรม Green Globe 21 นั้นจะต้องถูกยอมรับโดยองค์กรที่มีศีลธรรม และมีความเป็นมืออาชีพในฐานะสมาชิกที่ห่วงใยต่อชุมชนที่ดำเนินกิจการอยู่ และมิใช่เพราะผลประโยชน์อื่น

Green Globe Brand เป็นเครื่องมือทางการตลาดที่มีอำนาจมากสำหรับบริษัทและชุมชนที่ต้องการดึงดูดให้จำนวนนักท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ องค์กรที่นำ Green Globe 21 มาใช้จะช่วยให้องค์กรมีผลกำไรที่เพิ่มขึ้นบริษัท เอเจเอ รีจิสตร้าส์ จำกัด ได้รับการรับรองโดย Green Globe ให้สามารถออกใบรับรองได้ทั่วโลก และผลการตรวจประเมินและการออกใบรับรอง Green Globe นั้น จะเป็นหลักประกันความน่าเชื่อถือและการยอมรับของผู้ดำเนินกิจการภายในภาคอุตสาหกรรมนี้ได้

 โดยมีประเด็นหลักของการจัดการ 9 เรื่อง ดังนี้

1. การปล่อยก๊าซเรือนกระจก

2. การลดปริมาณของเสีย การนำกลับมาใช้ใหม่ และการนำไปแปรรูป

3. ประสิทธิภาพของการใช้พลังงาน การอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน

4. การจัดการเรื่องการใช้ทรัพยากรน้ำ

5. การจัดการเรื่องน้ำเสีย

6. การป้องกัน /การควบคุมคุณภาพของอากาศ และการควบคุมเสียง

7. การจัดซื้อที่คำนึงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

8. การพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม

9. การลดผลกระทบต่อระบบนิเวศน์

ตัวอย่างโรงแรมในประเทศไทยที่ได้รับประกาศนียบัตรรับรองให้เป็นโรงแรมสีเขียวจาก Green Globe เช่น โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ สยามสแควร์ ที่ผ่านการตรวจสอบตามมาตรฐานทั้งด้านพลังงาน น้ำ การแยกขยะ และมีการจัดกิจกรรมปลูกจิตสำนึกให้แก่พนักงานอย่างสม่ำเสมอเพื่อร่วมลดภาวะโลกร้อน และโรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ สีลมซึ่งเป็นโรงแรมในเครืออินเตอร์คอนติเน็นตัลในกรุงเทพฯ แห่งแรกที่ผ่านมาตรฐาน Green Globe

ท่องเที่ยวสุขใจ ห่วงใยสิ่งแวดล้อม เมื่อเลือกพักโรงแรม หรือบริการท่องเที่ยว ร้านอาหาร ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน Green Globe

 

ที่มาhttp://www.oknation.net/blog/greenocean/2011/04/21/entry-1

         http://www.ajathailand.com/products_cert_ttc_th.php

         http://www.thaipr.net/nc/readnews.aspx?  

     

 

aphondaworathan