http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา

เลือกของที่ระลึกสไตล์ "กรีนมีทติ้งส์" ช่วยลดโลกร้อน

บทความ

 

เลือกของที่ระลึกสไตล์ "กรีนมีทติ้งส์" ช่วยลดโลกร้อน

 
เชื่อแน่ว่าในแต่ละปี เราคงมีโอกาสเข้าร่วมงานประชุมสัมมนาที่จัดขึ้นทั้งภายในและภายนอกองค์กรหลายต่อหลายครั้ง แต่จะมีกี่คนที่เคยมองย้อนไปว่ากระทั่งวันนี้ เราได้รับของที่ระลึกจากงานประชุม สัมมนาทั้งหมดกี่ชิ้น มีกี่ชิ้นที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง และมีกี่ชิ้นที่ถูกวางทิ้งไว้จนลืมไปว่าได้มาตั้งแต่เมื่อไหร่

การให้ความสำคัญกับเรื่องเล็กน้อยอย่างการเลือกของที่ระลึกในงานประชุมสัมมนา ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่สามารถช่วยลดโลกร้อนได้ และยังเป็นหนึ่งในแปดแนวทางกรีนมีทติ้งส์ที่ สสปน.(สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ)ได้นำเสนอไว้ผ่าน Green Meetings Guideline ซึ่งยังสามารถนำไปปรับใช้ได้กับการเลือกของที่ระลึกในงานสำคัญต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น งานแต่งงาน งานวันเกิด หรืองานเลี้ยงรวมรุ่นกับเพื่อนเก่า

เพื่อให้มั่นใจว่าของที่ระลึกที่เราจะมอบให้ผู้รับนั้นช่วยลดปริมาณขยะ และช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ผู้จัดงานควรพิจารณาว่าของที่ระลึกนั้นมีคุณสมบัติเหล่านี้หรือไม่

1.ผลิตจากวัสดุที่สามารถหาได้ง่ายในท้องถิ่น ประหยัดพลังงานในการขนส่ง เช่น ผลไม้สดปลอดสารพิษ ใบชาเลิศรส เมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว ไม้ดอก ไม้ประดับ พร้อมดินและกระถาง

2.ลดการใช้บรรจุภัณฑ์สำหรับของที่ระลึก ไม่ต้องห่อกระดาษหลายชั้น หรือจะเปลี่ยนมาใช้กระดาษห่อของขวัญแบบรีไซเคิลก็อินเทรนด์แบบกรีนมีทติ้งส์ไม่น้อย

3.มีการออกแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco-Design) เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ทำจากวัสดุรีไซเคิลหรือวัสดุที่ผ่านการใช้งานแล้ว เช่น ถุงผ้าลดโลกร้อนจากวัสดุธรรมชาติ ดอกไม้ในกระป๋องรีไซเคิล

4.ใช้วิธีการจัดซื้อสีเขียว (Green procurement) สังเกตหาสินค้าที่มีฉลากเขียว รักษ์สิ่งแวดล้อม

5.ไม่มีส่วนประกอบของพืชที่หายากใกล้สูญพันธุ์หรือสัตว์ป่า

6.สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้จริง เช่น thumb drive  แก้วน้ำลวดลายสะดุดตาที่ใส่น้ำดื่มในงานประชุมสัมมนาและนำกลับไปใช้ต่อได้ที่บ้านหรือที่ออฟฟิศ

ถึงแม้การให้ของที่ระลึกจะเป็นเหมือนธรรมเนียมปฏิบัติที่เราคุ้นเคยเมื่อไปงานต่างๆ อย่างไรก็ดี ในบางครั้งของที่ระลึกก็อาจไม่มีความจำเป็น เพียงแค่รูปภาพสักใบจากงานก็น่าจะเป็นสิ่งช่วยเตือนความประทับใจได้อย่างดีที่สุด และยังเป็นการช่วยลดการสร้างขยะที่ดีวิธีหนึ่งด้วย สอดคล้องกับการจัดงานในรูปแบบกรีนมีทติ้งส์ และแสดงให้เห็นว่าผู้จัดงานได้จัดงานอย่างมีสติ และความคิดที่จะแสดงความรับผิดชอบต่อส่วนรวม

ที่มา http://www.matichon.co.th

 

 

aphondaworathan