http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา
CSR เด่น

AGE ร่วมกับอบต.แม่ลาจัดโครงการ "เอจีอี ติวเตอร์ ติวเข้ม O-NET ป.6 ปีที่ 2"

ชื่อโครงการ : AGE ร่วมกับอบต.แม่ลาจัดโครงการ "เอจีอี ติวเตอร์ ติวเข้ม O-NET ป.6 ปีที่ 2"
ชื่อองค์กร : บริษัท เอเชียกรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับองค์กร : ประกอบกิจการด้านการจัดจำหน่ายถ่านหินสะอาด (Clean Coal) คุณภาพสูง จำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยถ่านหินที่จำหน่ายส่วนใหญ่นำเข้าจากประเทศอินโดนีเซีย
เว็บไซต์ : www.agecoal.com

รูปแบบโดยย่อ :
บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) หรือ AGE และบริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลา และโรงเรียนกวดวิชาคณิตศาสตร์ อ.โต้ง สาขาอยุธยา จัดโครงการ "เอจีอี ติวเตอร์ ติวเข้ม O-NET ป.6 ปีที่ 2" ให้กับนักเรียนชั้น ป.6 ในเขตพื้นที่รอบโรงงานจำนวน 4 โรงเรียน สร้างโอกาสทางด้านการศึกษาให้กับนักเรียน เตรียมความพร้อมโค้งสุดท้ายการสอบ O-NET ยกระดับการศึกษา สู่การพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุม 1 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลา อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา

รายละเอียด :
บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) หรือ AGE และบริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด โดยคุณบัญชา แก้วสุข เป็นตัวแทนบริษัทฯ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลา และโรงเรียนกวดวิชาคณิตศาสตร์ อ.โต้ง สาขาอยุธยา จัดโครงการ "เอจีอี ติวเตอร์ ติวเข้ม O-NET ป.6 ปีที่ 2" เติมเต็มความรู้ สู้ศึก O-NET ให้กับนักเรียนชั้น ป.6 ในเขตพื้นที่รอบโรงงานจำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดปรีดาราม โรงเรียนวัดลาย (ทวีปัญญา) โรงเรียนวัดสำมะกัน (เปี่ยมวิทยาราษฎร์บำรุง) โรงเรียนวัดเรือแข่ง (ประชาอุปถัมภ์) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-29 มกราคม 2563 มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการ ทั้งหมดจำนวน 75 คน ร่วมติวเข้ม 4 กลุ่มสาระวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษและภาษาไทย

เพื่อสร้างโอกาสทางด้านการศึกษาให้กับนักเรียน เตรียมความพร้อมโค้งสุดท้ายการสอบ O-NET ยกระดับการศึกษา สู่การพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน โดยมี นายดิเรก สำรวญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทนโรงเรียนกวดวิชาคณิตศาสตร์ อ.โต้ง สาขาอยุธยา คณะครู และตัวแทนผู้ปกครอง เข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุม 1 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลา อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
aphondaworathan