http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา
CSR เด่น

วินเนอร์กรุ๊ป : โครงการ "ส่งของไปให้น้อง" มอบปฏิทินเก่าและของใช้ แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย

ชื่อโครงการ : โครงการ"ส่งของไปให้น้อง"โดยมอบปฏิทินเก่าและของใช้ แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย
ชื่อองค์กร : บริษัท วินเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับองค์กร : นำเข้า ผลิต และจำหน่ายวัตถุดิบ ส่วนผสม และเคมีภัณฑ์อาหารเพื่ออุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อบริโภค
เว็บไซต์ : www.winnergroup.co.th

รูปแบบโดยย่อ :
ทางบริษัท Winner Group Enterprise PLC ได้ทำโครงการ "ส่งของไปให้น้อง" โดยมอบปฏิทินเก่าและของใช้ แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย เพื่อให้น้องๆนำปฎทินไปทำหนังสืออักษรเบรลล์ โครงการ "ส่งของไปให้น้อง" เป็นหนึ่งในความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านการศึกษา ภายใต้แผนแม่บทความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคม ซึ่งการจัดทำโครงการฯ เพื่อเป็นการมอบโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้พิการทางสายตาทุกคน

รายละเอียด :
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัท Winner Group Enterprise PLC ได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น เพื่อบริจาคปฏิทินเก่าและของใช้ให้ทางมูลนิธิเพื่อคนตาบอด ซึ่งเราได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุก ๆ คน โดยได้รับบริจาคถึง 15 กล่องกัน โดย ผอ.จรัสศรี ได้กล่าวขอบคุณบริษัทที่ได้บริจาคปฎิทินและของใช้ในครั้งนี้และเล็งเห็นถึงความสำคัญของผู้พิการทางสายตา บริษัท Winner Group Enterprise PLC ดำเนินงานได้อย่างราบรื่น เนื่องจากความร่วมมือร่วมใจและทีมงานที่มีน้ำใจ ขอขอบคุณที่ร่วมบริจาค และขอให้สิ่งดี ๆ กลับไปหาทุกคน
aphondaworathan