http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา
CSR เด่น

แคนนอน ทำด้วยใจ เราไม่ทิ้งกัน ป้องกัน Covid19 มอบ Face shield ให้รพ.ธรรมศาสตร์ จ.ปทุมธานี

ชื่อโครงการ : แคนนอน ทำด้วยใจ เราไม่ทิ้งกัน ป้องกัน Covid19 มอบ Face shield ให้รพ.ธรรมศาสตร์ จ.ปทุมธานี
ชื่อองค์กร : บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด
เกี่ยวกับองค์กร : ผลิตเครื่องถ่ายเอกสาร ปริ๊นเตอร์ แฟ็ก สแกนเนอร์ กระดาษปริ้นรูป
 
รูปแบบโดยย่อ :
บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด (โรงงานพระนครศรีอยุธยา) จัดกิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคม ภายใต้โครงการ “แคนนอน ทำด้วยใจ เราไม่ทิ้งกัน ป้องกัน Covid19” ขึ้น โดยจัดทำ Face shield มอบให้กับหน่วยงานด้านสาธารณสุข เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในการช่วยเหลือแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุข

รายละเอียด :
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 ฝ่ายงานช่วยเหลือและรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด (โรงงานอยุธยา) จัดกิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคม ภายใต้โครงการ “แคนนอน ทำด้วยใจ เราไม่ทิ้งกัน ป้องกัน Covid 19” ขึ้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในการ ช่วยเหลือแพทย์ พยาบาล และ เจ้าหน้าที่ ด้านสาธารณสุข โดยจัดทำ Face shield มอบให้กับ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ จังหวัดปทุมธานี จำนวน 500 ชิ้น โรงพยาบาลบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 300 ชิ้น และเทศบาลตำบลปราสาททอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 100 ชิ้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ขาดแคลน และป้องกันไม่ให้การแพร่ระบาดเชื้อ Covid 19 และยังเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน และหน่วยงานภายนอกในการดูแลสังคมให้ปลอดภัยจากโรค Covid 19

บริษัทได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้พนักงานจิตอาสาทุกท่าน ได้เรียนการทำ Face shield ผ่านสื่อออนไลน์ จากไลน์กลุ่มฝ่ายงาน CSR ของบริษัท โดยให้พนักงานได้ทำที่บ้าน เพื่อมอบให้กับหน่วยงานด้านสาธารณสุข และเป็นการสร้างความตระหนักถึงอันตรายของโรค Covid 19 บริษัท ขอขอบคุณพนักงานทุกท่านที่ช่วยแบ่งปันน้ำใจ โดยมีส่วนช่วยพัฒนาสังคมให้น่าอยู่ เราหวังและเชื่อว่ากิจกรรมนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการทำให้สังคมให้น่าอยู่ สร้างความเข้มแข็งในการป้องกันโรค สร้างความรัก ความสามัคคี และเป็นส่วนหนึ่งในการทำให้สังคมพัฒนาอย่างยั่งยืน
aphondaworathan