http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา
CSR เด่น

วินเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรซ์ : มอบผลิตภัณฑ์ Nature Valley และเจลแอลกอฮอล์ ให้กับทางวัดจำนวน 5 วัด

ชื่อโครงการ : วินเนอรฺกรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรซ์ : มอบผลิตภัณฑ์ Nature Valley และเจลแอลกอฮอล์ ให้กับทางวัดจำนวน 5 วัด
ชื่อองค์กร : บริษัท วินเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับองค์กร : นำเข้า ผลิต และจำหน่ายวัตถุดิบ ส่วนผสม และเคมีภัณฑ์อาหารเพื่ออุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อบริโภค
เว็บไซต์ : www.winnergroup.co.th

รูปแบบโดยย่อ :
บริษัท วินเนอรฺกรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) ได้มอบผลิตภัณฑ์ Nature Valley จำนวน 50 ลังและแอลกอฮอลล์จำนวน 20 ลัง ให้กับทาง วัดระฆังฯ วัดธาตุทอง วัดอรุณฯ วัดยานนาวาและวัดมังกร นำโดยฝ่ายพัฒนาธุรกิจเป็นตัวแทนในการบริจาค

รายละเอียด :

บริษัท วินเนอรฺกรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) ได้มอบผลิตภัณฑ์ Nature Valley และแอลกอฮอลล์ให้กับทางวัดต่างๆ จำนวน 5 วัด นำโดยฝ่ายพัฒนาธุรกิจเป็นตัวแทนในการบริจาค ทั้งนี้เพื่อให้พระภิกษุสงฆ์ สามเณรและประชาชนที่เข้าไปสักการะปลอดภัย ห่างไกลจากไวรัสโควิด – 19 และมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ซึ่งแต่ละวัดนอกจากจะเก็บไว้ใช้ภายในวด ยังนำไปบริจาคช่วยเหลือชุมชนกับผู้ที่ขาดแคลนอีกด้วย เป็นอีกหนึ่งช่องทาง CSR ที่เข้าถึงชุมชนและสังคม เราไม่ทราบเลยว่าเชื้อไวรัสโควิด – 19 จะหมดฤทธิ์เดือนไหนสิ่งที่พวกเราทำได้ คือดูแลสุขภาพทั้งกายและใจให้แข็งแรง พร้อม “ปรับตัว” และ “เปลี่ยนแปลง” ให้ทันกับเหตุการณ์ในปัจจุบัน วินเนอร์กรุ๊ป จึงอยากขอกำลังใจให้กับทุกคนให้ผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปด้วยกัน และขอให้ผลบุญในครั้งนี้ส่งถึงทุกคน
aphondaworathan