http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา
CSR เด่น

เส้นหมี่อบแห้งไวไว : สานฝัน ปันสุข ปีที่ 11 ณ บ้านโฮมฮัก จ. ยโสธร

ชื่อโครงการ : เส้นหมี่อบแห้งไวไว : สานฝัน ปันสุข ปีที่ 11 ณ บ้านโฮมฮัก จ. ยโสธร
ชื่อองค์กร : บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด
เกี่ยวกับองค์กร : บริษัทที่ปรึกษางานประชาสัมพันธ์
 
รูปแบบโดยย่อ :
aphondaworathan