http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา
CSR เด่น

ลอรีอัล ประเทศไทย สานต่อโครงการ ‘จัดจ้างผู้ขาดโอกาสทางสังคม’ มอบโอกาสการทำงานแก่กลุ่มผู้พิการและผู้สูงอายุ

ชื่อโครงการ : ลอรีอัล ประเทศไทย สานต่อโครงการ ‘จัดจ้างผู้ขาดโอกาสทางสังคม’ มอบโอกาสการทำงานแก่กลุ่มผู้พิการและผู้สูงอายุ
ชื่อองค์กร : บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด
รูปแบบโดยย่อ :
บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย นางอินเนส คาลไดรา กรรมการผู้จัดการ และ นางสาวอรอนงค์ ประทักษ์พิริยะ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและองค์กรสัมพันธ์ มอบรางวัลเพื่อยกย่องพันธมิตรได้แก่ ผู้แทนจากห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.รีแพ็ค บริษัท เอ็ม พี โอ เอเชีย จำกัด และ บริษัท 71 ดีไซน์ – เดคคอร์เรท จำกัด ที่ได้ร่วมมือกันส่งเสริมและผลักดันโครงการอย่างเต็มกำลัง
รายละเอียด :

บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด จับมือพันธมิตร เดินหน้า โครงการจัดจ้างผู้ขาดโอกาสทางสังคม (Solidarity Sourcing Program) มอบโอกาสที่เท่าเทียมทางอาชีพให้แก่ผู้ขาดโอกาสทางสังคม มุ่งเน้นช่วยกลุ่มผู้พิการและผู้สูงอายุให้มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง พร้อมมอบรางวัลยกย่องพันธมิตร 21 ราย ที่ร่วมกันดำเนินโครงการอย่างเต็มกำลัง จ้างงานผู้ขาดโอกาสรวม 140 คน และมุ่งขยายโครงการไปยังพันธมิตรทางธุรกิจให้มากขึ้น เพื่อช่วยสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ผู้ขาดโอกาสเพิ่มขึ้น ในประเทศไทย กลุ่มผู้พิการและผู้สูงอายุนับเป็นสองกลุ่มที่ได้รับสำคัญมากยิ่งขึ้น

โดยเมื่อปี พ.ศ. 2562 สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติคาดการณ์ว่าปี พ.ศ. 2564 ประเทศไทยจะเข้าสู่ ‘สังคมผู้สูงวัยอย่างสมบูรณ์’ (Aged Society)[1] และในปี พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา ประเทศไทยมีจำนวนประชากรสูงอายุมากกว่าประชากรวัยเด็กเป็นครั้งแรก และมีแนวโน้มว่าจะคงจำนวนมากกว่าในอนาคต จากข้อมูลโดยกรมกิจการผู้สูงอายุ ปัจจุบันประเทศไทยมีจำนวนประชากรผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ราว 11.1 ล้านคน[2]

นอกจากนี้ เมื่อต้นปีที่ผ่านมา รัฐบาลได้กำหนดให้กลุ่มผู้สูงอายุเป็นวาระแห่งชาติ โดยมีเป้าหมาย อาทิ ส่งเสริมเรื่องการออม การไม่มองผู้สูงอายุเป็นภาระ วิธีการดูแลผู้สูงอายุ ทางด้านสถานการณ์กลุ่มผู้พิการ พบว่าจำนวนผู้พิการที่มีบัตรประจำตัวมีกว่า 2 ล้านคน โดยกว่า 191,000 คน[3] เป็นผู้พิการในวัยทำงานที่สามารถประกอบอาชีพได้ แต่ยังไม่ได้ประกอบอาชีพ ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากหลายภาคส่วน ในการช่วยเหลือและมอบโอกาสให้พวกเขาสามารถมีชีวิตและความเป็นอยู่ที่มั่นคง

นางสาวอรอนงค์ ประทักษ์พิริยะ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและองค์กรสัมพันธ์ บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “โครงการจัดจ้างผู้ขาดโอกาสทางสังคม” เป็นหนึ่งโครงการสำคัญที่ลอรีอัล ทั่วโลกดำเนินการร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อสนับสนุนการว่าจ้างกลุ่มผู้ขาดโอกาส โดยในปี 2013 ลอรีอัล เริ่มตั้งเป้าในการช่วยผู้ขาดโอกาส 100,000 คนทั่วโลกให้เข้าถึงการจ้างงานภายในปี 2020 และ ภายใต้วิสัยทัศน์ใหม่ “L’Oréal For The Future” ที่มุ่งเร่งเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานให้คำนึงถึงขีดจำกัดความปลอดภัยของโลก และร่วมแก้ไขปัญหาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เร่งด่วน โดยบริษัทฯ ได้ตั้งเป้าในการช่วยผู้ขาดโอกาสทั่วโลกจำนวน 100,000 คนภายในปี 2030 และเราจะร่วมมือกับพันธมิตรในประเทศไทยผลักดันอย่างเต็มที่ เพราะเราเชื่อมั่นว่าการให้โอกาสกับผู้ที่ขาดนั้น จะเป็นหนึ่งฟันเฟืองในการช่วยลดปัญหาทางด้านสังคมได้อย่างยั่งยืน”

นายศุภกร ตันติจินดา กรรมการผู้จัดการ บริษัท 71 ดีไซน์ – เดคคอร์เรท จำกัด หนึ่งในพันธมิตรทางธุรกิจของลอรีอัล ที่ร่วมโครงการฯ กล่าวว่า “กลุ่มผู้สูงอายุอาจถูกมองว่าเป็นกลุ่มคนที่เป็นภาระของสังคม แต่ถึงแม้ว่าพวกเขาอายุมาก แต่ก็ยังมีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ที่สามารถถ่ายทอดแก่คนรุ่นใหม่ได้ ทางบริษัทฯ จึงมอบโอกาสให้และช่วยให้พวกเขาเห็นถึงคุณค่าของตัวเอง พร้อมเป็นตัวอย่างแก่บริษัทอื่นๆ ให้เห็นว่าผู้ขาดโอกาสทางสังคมนั้น มีศักยภาพในการทำงานอย่างมีคุณภาพ ปัจจุบันบริษัทฯ มีพนักงานเป็นผู้สูงวัยและผู้พิการภายใต้โครงการจัดจ้างผู้ขาดโอกาสทางสังคมอยู่ในทุกแผนก และเราดีใจที่ได้ช่วยให้พวกเขามีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง”

นายสุบิน ใจตรง อายุ 70 ปี ช่างซ่อมบำรุง บริษัท 71 ดีไซน์ – เดคคอร์เรท จำกัด หนึ่งในผู้สูงอายุที่ได้รับโอกาสจากโครงการจัดจ้างผู้ขาดโอกาสทางสังคม กล่าวว่า “การได้ตื่นเช้ามาในทุกวันแล้วใส่เสื้อของบริษัทฯ เพื่อออกไปทำงาน เป็นอีกหนึ่งความภูมิใจของผม พอได้ทำงาน ได้ออกแรง ก็รู้สึกเหมือนว่าได้ออกกำลังกายไปในตัว ทำให้ร่างกายแข็งแรง มีชีวิตชีวา นอกจากนั้น ยังได้ช่วยหารายได้เลี้ยงตัวเองและครอบครัวไปในเวลาเดียวกัน ขอขอบคุณ บริษัท 71 ดีไซน์ – เดคคอร์เรท จำกัด และ ลอรีอัล ประเทศไทย ที่ให้โอกาสผู้สูงอายุได้มีโอกาสในการทำงานต่อไป รู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่ามากขึ้นจริงๆ”

โครงการจัดหาจัดจ้างผู้ขาดโอกาสทางสังคม ในประเทศไทย เริ่มต้นขึ้นในปี พ.ศ. 2559 โดยมีวัตถุประสงค์ในการทำงานร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อมอบโอกาสเท่าเทียมทางอาชีพให้แก่ผู้ขาดโอกาสทางสังคม อาทิ กลุ่มผู้พิการและผู้สูงอายุ ให้มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง โดยปัจจุบันมีผู้ขาดโอกาสที่ได้รับประโยชน์จากโครงการของลอรีอัลกว่า 520 คนในประเทศไทย และกว่า 90,635 คนทั่วโลก “โครงการนี้จะเดินหน้าไม่ได้เลยหากไม่ได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรต่างๆ เรา รู้สึกภูมิใจที่มอบโอกาสให้กับผู้ขาดโอกาสทางสังคม และขอขอบคุณพันธมิตรที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเพื่อสังคมไทยและโลกที่น่าอยู่ยิ่งขึ้นต่อไป” นางสาวอรอนงค์ กล่าวสรุป

aphondaworathan