http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา
CSR เด่น

แคนนอนส่งเสริมและสนับสนุนคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน

ชื่อโครงการ : แคนนอนส่งเสริมและสนับสนุนคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน
ชื่อองค์กร : บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด
เกี่ยวกับองค์กร : ผลิตเครื่องถ่ายเอกสาร ปริ๊นเตอร์ แฟ็ก สแกนเนอร์ กระดาษปริ้นรูป
 
รายละเอียด :
ด้วยในวันที่ 13 เมษายน ของทุกปี รัฐบาลกำหนดให้เป็นวันผู้สูงอายุ ซึ่งกำหนดขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถทำงานหรือช่วยเหลือตัวเองได้ให้มีสุขภาพกาย สุขภาพใจ และชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี และด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ในระลอกใหม่ในปัจจุบัน

บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด จึงได้สนับสนุนอุปกรณ์เครื่องวัดอุณหภูมิพร้อมกดเจลอัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง หน้ากากอนามัย และแอลกอฮอล์เจล ให้กับโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านโพ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อใช้ในการป้องกันโรคโควิด 19 ที่ปัจจุบันกำลังมีการ ระบาดขึ้นอีกครั้ง ซึ่งผู้สูงอายุถือเป็นกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสติดเชื้อได้ง่ายเนื่องจากมีภูมิคุ้มกันต่ำ นอกจากนี้ บริษัทยังได้ร่วมรดน้ำดำหัว และขอพรจากผู้สูงอายุ จำนวน 120 ท่าน เนื่องในวันสงกรานต์ ณ วัดบ้านพาสน์ อำเภอบางปะอิน ในวันพฤหัสบดที่ 8 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา
aphondaworathan