http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา
CSR เด่น

SYS มอบเงิน 1 ล้านบาท ให้คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ชื่อโครงการ : SYS มอบเงิน 1 ล้านบาท ให้คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ชื่อองค์กร : บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด
 
รูปแบบโดยย่อ :
SYS มอบเงิน 1 ล้านบาท ให้คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

รายละเอียด :
นายเจษฎา ปลั่งมณี (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วย นายชัชวาลย์ ตันติอภิกุล ผู้จัดการ-การบุคคลและธุรการ (ที่ 2 จากซ้าย) บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด หรือ SYS ผู้ผลิตเหล็กเอชบีม ไวด์แฟรงก์ มานานมากกว่า 25 ปี เข้ามอบเงินบริจาค 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ให้กับ ศ. นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา (ที่ 4 จากซ้าย) คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อสมทบทุนสร้างห้องปฏิบัติการหัวใจและหลอดเลือด คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยมี อ.ดร.นพ.นวนรรน ธีระอัมพรพันธุ์ (ที่ 1 จากซ้าย) รองคณบดีฝ่ายปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี, ศ. เกียรติคุณ นพ.พรชัย สิมะโรจน์ (ที่ 5 จากซ้าย) อาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และ นพ.ณรงค์ฤทธิ์ มัศยาอานนท์ (ที่ 6 จากซ้าย) ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ ร่วมต้อนรับ ณ สำนักงานคณะบดี คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เมื่อไม่นานมานี้
aphondaworathan