http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา
CSR เด่น

แคนนอน มอบผลิตภัณฑ์เครื่องพิมพ์เพื่อสนับสนุนงานบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19

ชื่อโครงการ : แคนนอน มอบผลิตภัณฑ์เครื่องพิมพ์เพื่อสนับสนุนงานบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19
ชื่อองค์กร : บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด
เกี่ยวกับองค์กร : ผลิตเครื่องถ่ายเอกสาร ปริ๊นเตอร์ แฟ็ก สแกนเนอร์ กระดาษปริ้นรูป
 
รูปแบบโดยย่อ :
แคนนอน มอบผลิตภัณฑ์เครื่องพิมพ์เพื่อสนับสนุนงานบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายละเอียด :
บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะที่เป็นบริษัทผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องพิมพ์ของกลุ่มบริษัทแคนนอน ให้ความสำคัญในการช่วยเหลือสังคมที่ดีเสมอมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบัน ประเทศไทยกำลังเริ่มทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เครื่องพิมพ์ถือเป็นอุปกรณ์ในงานบริการฉีดวัคซีนที่จำเป็นอย่างยิ่งที่โรงพยาบาลหรือหน่วยบริการฉีดวัคซีนต่างๆ ต้องการ

บริษัทฯ จึงมอบผลิตภัณฑ์เครื่องพิมพ์แคนนอน รุ่น LBP6030 จำนวน 20 เครื่อง ให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อใช้ในงานบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 20 และ 25 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา การสนับสนุนเครื่องพิมพ์ในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมเพื่อร่วมกันฝ่าวิกฤตโควิด-19 นี้ไปด้วยกัน
aphondaworathan