http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา
CSR เด่น

ช่อง 7HD อาสารับฝากร้านฟรี!! “ต่อลมหายใจเฮีย-เจ๊” ช่วยฝ่าวิกฤตโควิด-19

ชื่อโครงการ : ช่อง 7HD อาสารับฝากร้านฟรี!! “ต่อลมหายใจเฮีย-เจ๊” ช่วยฝ่าวิกฤตโควิด-19
ชื่อองค์กร : สถานีโทรทัศน์ช่อง 7HD
เกี่ยวกับองค์กร : ผู้เผยแพร่ข่าวสาร รายการ ละคร
เว็บไซต์ : www.ch7.com

รูปแบบโดยย่อ :
เป็นการสนับสนุน พ่อค้า แม่ค้าแผงลอย ธุรกิจร้านค้า ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

รายละเอียด :
ช่อง 7HD ขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อย พ่อค้า-แม่ค้าแผงลอย หรือร้านค้าต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยการเปิดพื้นที่หน้าจอให้ฝากร้านฟรี เพียงบอกเล่าเรื่องราวผ่านคลิปวิดีโอ หรือภาพถ่ายร้านค้าของตัวเอง แล้วส่งมาใน Inbox Facebook Fanpage : CH7HD หรือ CH7HD NEWS

จากนั้นทีมงานจะนำข้อมูลจากทุกร้านค้ามาทยอยออกอากาศโปรโมตผ่านในรายการข่าวช่วงต่าง ๆ ของสถานีฯ สามารถส่งเรื่องราวได้ตั้งแต่วันนี้ จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โควิด-19 จะคลี่คลาย ช่อง 7HD ขอเป็นกระบอกเสียงในการช่วยประชาสัมพันธ์ฝากร้าน เพื่อ “ต่อลมหายใจเฮีย-เจ๊” เราจะผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทุกช่องทาง CH7HD
aphondaworathan