http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา
CSR เด่น

แคนนอน ปันน้ำใจสู้ภัยโควิด ณ ชุมชนโป่งไผ่ จ.ปราจีนบุรี

ชื่อโครงการ : แคนนอน ปันน้ำใจสู้ภัยโควิด ณ ชุมชนโป่งไผ่ จ.ปราจีนบุรี
ชื่อองค์กร : บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
รูปแบบโดยย่อ :
รายละเอียด :

ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกนี้ ในพื้นที่ของจังหวัดปราจีนบุรี ยังคงมีจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ประชาชนได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมาก  

ดังนั้น บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วยพนักงาน จึงร่วมกันจัดโครงการ “แคนนอน ปันน้ำใจสู้ภัยโควิด” ในวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2564 ณ ห้อง Main Conference ของบริษัทฯ โดยมีกิจกรรมเชิญชวนพนักงานร่วมสนับสนุนสิ่งของและจัดทำถุงยังชีพ จำนวน 100 ถุง เพื่อนำไปมอบให้กับผู้นำชุมชน และส่งต่อให้ประชาชนในชุมชนโป่งไผ่ที่ได้รับผลกระทบจากสถาณการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชนในชุมชนโป่งไผ่

กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเพื่อสังคมภายใต้หลักปรัชญาเคียวเซของแคนนอน ที่มุ่งเน้น “การใช้ชีวิตและทำงานร่วมกันเพื่อประโยชน์สุขแก่ส่วนรวม”

aphondaworathan