http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา
CSR เด่น

กลุ่มศรีเทพไทยบริจาคคอมพิวเตอร์เสริมทักษะการเรียนออนไลน์ ณ ร.ร.เฉลิมพระเกียรติพระศรีนครินทร์ ลพบุรี

ชื่อโครงการ : กลุ่มศรีเทพไทยบริจาคคอมพิวเตอร์เสริมทักษะการเรียนออนไลน์ ณ ร.ร.เฉลิมพระเกียรติพระศรีนครินทร์ ลพบุรี
ชื่อองค์กร : บริษัท ไทยเวิลด์แวร์โพลีโพรดักส์ จำกัด
เกี่ยวกับองค์กร : บริษัท ไทยเวิลด์แวร์โพลีโพรดักส์ จำกัด ภายใต้กลุ่มศรีเทพไทย ก่อตั้งมานานกว่า 35 ปี เราเป็นผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารพลาสติกและ Biodegradable ภายใต้มาตรฐานสากล FSSC22000, HACCP, GHP ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าแบรนด์ระดับประเทศมากมาย โดยเรามีโครงการในการแก้ปัญหาขยะพลาสติก เพื่อพัฒนาสู่ความยั่งยืน
เว็บไซต์ : www.thaiworldware.com

รูปแบบโดยย่อ :
กลุ่มศรีเทพไทย โดยบริษัท ศรีเทพไทย มาร์เก็ตติ้ง จำกัด, บริษัท มหาชัยพัฒนาที่ดิน จำกัด, บริษัท เอสทีซีพี เคมิคอล จำกัด และครอบครัวไตรจักรภพ ร่วมบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 50 เครื่อง มูลค่า 500,000 บาท

รายละเอียด :
กลุ่มศรีเทพไทย โดยบริษัท ศรีเทพไทย มาร์เก็ตติ้ง จำกัด, บริษัท มหาชัยพัฒนาที่ดิน จำกัด, บริษัท เอสทีซีพี เคมิคอล จำกัด และครอบครัวไตรจักรภพ ร่วมบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 50 เครื่อง มูลค่า 500,000 บาท ให้กับโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระศรีนครินทร์ ลพบุรี ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนับสนุนโครงการเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ โดยมีนางสาวประภัสสร ไตรจักรภพ และนายประธาน ไตรจักรภพ เป็นตัวแทนจากกลุ่มศรีเทพไทยและครอบครัว มอบให้กับ นายสิปปนนท์ คงอิ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อนำไปจัดสรรเป็นห้องคอมพิวเตอร์จำนวน 2 ห้อง ห้องละ 25 เครื่อง เพื่อสร้างสื่อกลางเรียนรู้ให้เยาวชนไทย

โดยวัตถุประสงค์ของการบริจาคในครั้งนี้ เพื่อสนับสนุนโรงเรียนที่ขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนการสอน รองรับนโยบายการเรียนออนไลน์และสร้างแหล่งเรียนรู้ของเยาวชนไทย พร้อมพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะทักษะด้านการใช้เทคโนโลยี เพื่อให้เยาวชนสามารถศึกษาค้นคว้า สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ต่า
aphondaworathan