http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา
CSR เด่น

แคนนอนบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันมาฆบูชา

ชื่อโครงการ : แคนนอนบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันมาฆบูชา
ชื่อองค์กร : บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เกี่ยวกับองค์กร : ผลิตเครื่องถ่ายเอกสาร
 
รายละเอียด :
เนื่องใน ”วันมาฆบูชา” (วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3) เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วยพนักงาน ร่วมกับผู้นำชุมชนและชาวบ้านโป่งไผ่ จัดกิจกรรม เพื่อสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีศาสนาและวัฒนธรรม ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ณ วัดโป่งไผ่ ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี โดยมีกิจกรรมดังนี้ 1. ทำบุญถวายสังฆทาน 2. กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดวัด
aphondaworathan