http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา
CSR เด่น

ICC ผู้สนับสนุนมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ชุมชนเกษตรกรเพชรน้ำหนึ่ง ที่ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

ชื่อโครงการ : ICC ผู้สนับสนุนมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ชุมชนเกษตรกรเพชรน้ำหนึ่ง ที่ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
ชื่อองค์กร : บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับองค์กร : เป็นองค์กรมหาชนในเครือสหพัฒน์ จัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค และอยู่คู่คนไทยมากว่า 55ปี โดยนอกจากจำหน่ายสินค้าเพื่อคนไทยแล้ว ยังมอบรายได้จากการจำหน่าย และมีโครงการเพื่อช่วยเหลือสังคมอย่างสม่ำเสมอ อาทิเช่น โครงการสนับสนุนมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อช่วยในเรื่องการบริหารจัดการน้ำ โดยมี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เป็นประธานมูลนิธิ, โครงการวันรักษ์นกเงือก เพื่อช่วยเหลือดูแลนกเงือกซึ่งถือเป็นสัตว์สงวนของประเทศไทย และโครงการอื่นๆอีกมากมาย นอกจากนี้ยังมี มูลนิธิ ดรงเทียม โชควัฒนา ซึ่งเป็นมูลนิธิเพื่อระลึกถึงผู้ก่อตั้งเครือสหพัฒน์ โดยรวบรวมรายได้เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณะภัย โดยดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง
เว็บไซต์ : http://www.icc.co.th/icc/
รายละเอียด :

บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
ในฐานะผู้สนับสนุนมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ อย่างเป็นทางการ
สนับสนุนชุมชนเกษตรกรเพชรน้ำหนึ่ง ที่ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

บุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ในฐานะภาคเอกชนที่สนับสนุนการดำเนินงานมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ อย่างเป็นทางการ โดยมี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เป็นประธานกรรมการมูลนิธิ ได้ให้การสนับสนุนชุมชนเกษตรกรเพชรน้ำหนึ่ง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี อย่างต่อเนื่องมาตลอด 5 ปี จนประสบความสำเร็จ และร่วมพัฒนาแหล่งน้ำการเกษตร ตามแนวทฤษฎีใหม่ให้กับชุมชนสหกรณ์การเกษตรแบบรวมกลุ่ม เพื่อให้ชาวบ้านกว่า 200 ครอบครัว มีแหล่งน้ำเพียงพอในการทำการเกษตร และอุปโภคบริโภค มีรายได้ที่มั่นคงด้วยศาสตร์ของพระราชา ส่งผลให้ในปัจจุบันสามารถส่งผลผลิตจำหน่ายที่ Golden Place ทั้ง 8 สาขาทั่วประเทศ โดยรายได้จากการสนับสนุนส่วนหนึ่ง มาจากเครื่องแต่งกายคอลเลคชั่นพิเศษ WBG (White Black Gold) ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อโครงการนี้โดยเฉพาะ

โดยผู้ที่สนใจสามารถร่วมสนับสนุนได้ที่
https://wbgwaterislife.bentoweb.com/th
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที
Line @: @iccshopping หรือ Call center : 02-8267988 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

aphondaworathan