http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา
World Content

Wind Tree ต้นไม้ผลิดไฟฟ้า

ที่กรุงปารีสคุณอาจจะได้เห็นต้นไม้หน้าตาแปลกตาแบบนี้ และคุณอาจจะสงสัยว่ามันคืออะไร

จริงๆแล้วเจ้าสิ่งประดิษฐ์ที่หน้าตาคล้ายต้นไม้นี้เรียกว่า Wind Tree เอาไว้ผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลม ซึ่งเจ้า Wind Tree จะประกอบไปด้วยใบไม้หรือที่เรียกว่า Aeroleaf หรือบางคนอาจจะเรียกว่า Wind Turbine Leaf เมื่อเจ้าตัวใบไม้นี้โดนลมก็จะหมุนและเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้า ซึ่งเมื่อเทียบกับกังหันลมที่ใช้กับ Wind Energy Farm แล้วเจ้าใบไม้นี้จะมีเสียงเบามากเวลาหมุน และใช้พื้นที่น้อยกว่า รวมถึงรูปร่างที่เหมือนต้นไม้ทำให้สามารถนำมันไม่ตั้งไว้ในใจกลางเมือง สวนสาธารณะ สถานที่ท่องเที่ยวได้อย่างลงตัว

ความท้าทายในตอนนี้คือ Wind Tree ยังเป็นโครงการต้นแบบอยู่ และต้นทุนการก่อสร้างอยู่ที่ £23,500 ต่อ 1 ต้น หรือประมาณ 1 ล้านบาท ซึ่งจำเป็นต้องหาวิธีทำให้ต้นทุนการผลิตต่ำลงเพื่อให้คุ้มค่ากับพลังงานที่ได้

CSRcom.com ขอเป็นกำลังใจให้ผู้ที่พยายามคิดค้นนวตกรรมใหม่ๆเพื่อให้เราได้มีพลังงานสะอาดไว้ใช้กัน

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก

http://weburbanist.com/2015/01/18/power-grows-on-trees-wind-energy-via-leafy-green-turbines/

http://www.newwind.fr/Arbre-vent_31.html

http://www.alternative-energy-news.info/tree-shaped-wind-turbines-paris/

https://www.youtube.com/watch?v=HC44d1OYMHE

aphondaworathan