http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา
World Content

โรงงานไฟฟ้าโซลาร์เซลล์แบบลอยน้ำ

ประเทศจีนประสบความสำเร็จสร้าง โรงงานไฟฟ้าโซลาร์เซลล์แบบลอยน้ำ ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก นำพลังงานสะอาดมาประยุกต์ใช้

จีนได้ออกมาประกาศความสำเร็จล่าสุดในบทบาทของการเป็นผู้นำทางด้านการนำพลังงานสะอาดมาประยุกต์ใช้ ด้วยโครงการสร้าง โรงงานไฟฟ้าโซลาร์เซลล์แบบลอยน้ำ ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก และเชื่อมต่อกับระบบส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าของประเทศจีนเป็นที่เรียบร้อย 
โรงงานไฟฟ้าลอยน้ำนี้ถูกสร้างขึ้นในเมืองอันฮุย โดยมี บริษัท Sungrow Power Supply เป็นเจ้าของโรงไฟฟ้า มีกำลังการผลิตไฟฟ้า 40 เมกะวัตต์ สำหรับโครงสร้างของโรงไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ลอยน้ำ จะสร้างอยู่เหนือเขตเหมืองถ่านหินเก่าที่จมน้ำไป ทั้งนี้ปัจจุบันโรงงานไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ลอยน้ำ กำลังเป็นกระแสนิยมของโลกยุคใหม่ เพราะการก่อสร้างไม่ทำให้เกิดปัญหากับผังเมือง อีกทั้งสามารถสร้างพลังงานไฟฟ้าให้เมืองที่มีประชากรหนาแน่น โดยไม่ต้องมีการเวนคืนที่ดิน และมีประโยชน์ทางอ้อมในการลดอัตราการละเหยของน้ำทะเล และความเย็นของผิวน้ำ พร้อมช่วยลดการเสื่อมสภาพของแผงโซลาร์เซลล์ได้ด้วย ในปี 2559 รัฐบาลจีนได้มีการเปิดโรงไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ลอยน้ำขนาดกำลังการผลิต 20 เมกะวัตต์ ในพื้นที่ใกล้เคียง และจีนยังเป็นบ้านของโรงงานไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ภาคพื้นดิน ที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่าง Longyangxia Dam Solar Park ที่มีอาณาเขตใหญ่ถึง 10 ตารางไมล์อีกด้วย หรือ 25.9 ตารางกิโลเมตร

ขอบคุณข้อมูลจาก

http://www.newtv.co.th/news/2177

https://www.designboom.com/technology/sungrow-floating-solar-plant-huainan-china-05-25-2017/

aphondaworathan