http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา

คาลเท็กซ์ ลงใต้เดินหน้าสานต่อโครงการสร้างสรรค์สังคมไทย


ชื่อโครงการ : คาลเท็กซ์ ลงใต้เดินหน้าสานต่อโครงการสร้างสรรค์สังคมไทย
ชื่อองค์กร : บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด
เกี่ยวกับองค์กร : .
เว็บไซต์ :
รูปแบบโดยย่อ :
สนับสนุนการสร้างห้องตรวจตา ตรวจเท้าสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน และห้องให้คำปรึกษาผู้ป่วย ARV เป็นจำนวนเงินรวม 280,000 บาท แก่โรงพยาบาลสิงหนคร อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
รายละเอียด :

บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คาลเท็กซ์ นำโดย นายดนัย นานาสมบัติ ผู้จัดการกลุ่มธุรกิจจัดส่งและคลังน้ำมันประเทศไทย (ที่ 4 จากขวา) และ ดร. ศรุต วิทยารุ่งเรืองศรี ผู้จัดการฝ่ายกิจการองค์กร (ที่ 2 จากขวา) นำทีมลงพื้นที่ภาคใต้ เดินหน้าสานต่อโครงการสร้างสรรค์สังคมไทย ร่วมสนับสนุนการสร้างห้องตรวจตา ตรวจเท้าสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน และห้องให้คำปรึกษาผู้ป่วย ARV เป็นจำนวนเงินรวม 280,000 บาท แก่โรงพยาบาลสิงหนคร อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา เพื่อสามารถให้บริการผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

โดยมี ทันตแพทย์หญิงเสฏฐภัค ศิริสุพงศ์ ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิงหนคร (ที่ 3 จากซ้าย) เป็นตัวแทนรับมอบ และนายแพทย์ปพน ดีไชยเศรษฐ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา (ที่ 4 จากซ้าย) ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ โรงพยาบาลสิงหนคร อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา เมื่อเร็วๆ นี้

09-01-2020 09:51

aphondaworathan