http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา

แคนนอนสืบสานวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีในท้องถิ่น วันมาฆบูชา ประจำปี 2563


ชื่อโครงการ : แคนนอนสืบสานวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีในท้องถิ่น วันมาฆบูชา ประจำปี 2563
ชื่อองค์กร : บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เกี่ยวกับองค์กร : ผลิตเครื่องถ่ายเอกสาร
เว็บไซต์ : -
รูปแบบโดยย่อ :
แคนนอนจัดกิจกรรม วันมาฆบูชา ณ วัดโป่งไผ่ หมู่ 7 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
รายละเอียด :
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วย นางสมคิด ทิพยเวช ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน พนักงาน บริษัท แคนนอนฯ และชาวชุมชนบ้านโป่งไผ่ ร่วมกันจัดกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณวัด เช่น อุโบสถ ศาลา ห้องน้ำ อีกทั้งถวายอุปกรณ์ทำความสะอาด และของใช้จำเป็น แก่วัดโป่งไผ่ เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา ประจำปี 2563 เพื่อร่วมกันทำความดี ทำนุบำรุง พระพุทธศาสนา เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยรักษาสภาพแวดล้อมในบริเวณวัด เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีให้แก่ชุมชน พนักงาน และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
11-02-2020 09:17

aphondaworathan