http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา

บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด : SYS มอบนวัตกรรมป้องกันโควิด-19


ชื่อโครงการ : บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด : SYS มอบนวัตกรรมป้องกันโควิด-19
ชื่อองค์กร : บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด
เกี่ยวกับองค์กร : .
เว็บไซต์ :
รูปแบบโดยย่อ :
เหล็กสยามยามาโตะ หรือ SYS มอบนวัตกรรมป้องกันโควิด-19 ให้กับ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า นนทบุรี
รายละเอียด :
บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด หรือ SYS ผู้ผลิตเหล็กเอชบีม ไวด์แฟลงก์ มานานมากกว่า 25 ปี นำโดยนายเจษฎา ปลั่งมณี กรรมการผู้จัดการ บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด มอบห้องคัดกรองและตรวจผู้เสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 (Modular Screening Unit) มูลค่ากว่า 2 ล้านบาท ให้กับ นายแพทย์ มณเฑียร เพ็งสมบัติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ณ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัด นนทบุรี โดยห้องคัดกรองและตรวจผู้เสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 เป็นนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การใช้งานและความปลอดภัย ทั้งการแยกพื้นที่ทีมแพทย์และคนไข้ออกจากกัน มีระบบควบคุมแรงดันและคุณภาพอากาศที่เหมาะสม จึงช่วยลดโอกาสติดเชื้อของบุคลากรทางการแพทย์ และผู้เข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้เป็นอย่างดี
22-05-2020 13:24

aphondaworathan