http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา

แคนนอน เผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน


ชื่อโครงการ : แคนนอน เผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน
ชื่อองค์กร : บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เกี่ยวกับองค์กร : ผลิตเครื่องถ่ายเอกสาร
เว็บไซต์ : -
รูปแบบโดยย่อ :
แคนนอนจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน โดยการสร้างบอร์ดความรู้ เพื่อมอบให้กับชุมชนโป่งไผ่ ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
รายละเอียด :
วันที่ 24 เมษายน พ.ศ.2563 บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมทั้งพนักงาน บริษัท แคนนอนฯ ได้จัดกิจกรรมโครงการแคนนอน เผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน โดยร่วมกันทำบอร์ดให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องรู้ทันป้องกัน โควิด,การจดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร การขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ OTOP และเรื่องสิทธิมนุษยชน เพื่อนำไปมอบให้กับชุมชนในวันที่ 25 เมษายน 2563 ณ ศาลาประชาคม (โป่งไผ่) เพื่อส่งเสริมความรู้ในชุมชน เกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากไวรัสโคโรนาที่กำลังแพร่ระบาดในปัจจุบัน การรักษาสิทธิทางด้านภูมิปัญญาผลิตภัณฑ์ของตนเองด้วยการจดลิขสิทธิ์สิทธิบัตร การขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ OTOP และการรักษาสิทธิมนุษยชนเพื่อความเท่าเทียมในสังคม
11-06-2020 15:02

aphondaworathan