http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา

แคนนอนปันน้ำใจ ให้บุคลากรทางการแพทย์


ชื่อโครงการ : แคนนอนปันน้ำใจ ให้บุคลากรทางการแพทย์
ชื่อองค์กร : บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เกี่ยวกับองค์กร : ผลิตเครื่องถ่ายเอกสาร
เว็บไซต์ : -
รูปแบบโดยย่อ :
แคนนอน จัดกิจกรรม แคนนอนปันน้ำใจ ให้บุคลากรทางการแพทย์ เพื่อจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์มอบให้กับโรงพยาบาลพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร และโรงพยาบาลศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
รายละเอียด :

วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 บริษัทแคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมทั้ง พนักงานบริษัทแคนนอนฯ ร่วมกันบริจาคสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ภายใต้โครงการแคนนอนปันน้ำใจ ให้บุคลากรทางการแพทย์ เพื่อจัดหาหน้ากากอนามัย N95 และหน้ากาก Face Shield ให้กับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร และโรงพยาบาลศรีมหาโพธิ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยแบ่งเบาภาระด้านการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ในการป้องกันเชื้อไวรัส Covid-19 และลดความเสี่ยงจากการติดต่อเชื้อไวรัส เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส Covid-19

19-06-2020 14:38

aphondaworathan