http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา

วินเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรซ์ : มอบหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอลล์ให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ จำนวน 33 โรงเรียน


ชื่อโครงการ : วินเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรซ์ : มอบหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอลล์ให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ จำนวน 33 โรงเรียน
ชื่อองค์กร : บริษัท วินเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับองค์กร : นำเข้า ผลิต และจำหน่ายวัตถุดิบ ส่วนผสม และเคมีภัณฑ์อาหารเพื่ออุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อบริโภค
เว็บไซต์ : www.winnergroup.co.th
รูปแบบโดยย่อ :
บริษัท วินเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) ได้มอบมอบหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอลล์ ให้กับโรงเรียนทั่วประเทศไทย
รายละเอียด :

บริษัท วินเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) ได้มอบมอบหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอลล์ ให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ จำนวน 33 โรงเรียน โดยบริจาคให้โรงเรียนใน กทม จำนวน 8 โรงเรียน โรงเรียนในจังหวัดสมุทรสาคนจำนวน 1 โรงเรียน โรงเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 12 โรงเรียน โรงเรียนในจังหวัดนนทบุรี จำนวน 5 โรงเรียน โรงเรียนในจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 6 โรงเรียน และโรงเรียนในจังหวัดอ่างทอง จำนวน 1 โรงเรียน

โดยมีฝ่ายการขายและฝ่ายโรงงาน เป็นตัวแทนในการบริจาค ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนและคุณครูในโรงเรียน ปลอดภัยและห่างไกลจากโควิด – 19 เราไม่ทราบเลยว่าเชื้อไวรัสโควิด – 19 จะหมดฤทธิ์เดือนไหนสิ่งที่พวกเราทำได้ คือดูแลสุขภาพทั้ง สุขภาพทางกายและสุขภาพทางใจให้แข็งแรง พร้อม “ปรับตัว” และ “เปลี่ยนแปลง” ให้ทันกับเหตุการณ์ในปัจจุบัน วินเนอร์กรุ๊ปจึงอยากขอกำลังใจให้ทุกคนให้ผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปด้วยกัน

07-07-2020 10:18

aphondaworathan