http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา

“วิทยาลัยดุสิตธานี ร่วมสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา ณ วัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร”


ชื่อโครงการ : “วิทยาลัยดุสิตธานี ร่วมสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา ณ วัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร”
ชื่อองค์กร : Dusit Thani College
เกี่ยวกับองค์กร : วิทยาลัยดุสิตธานี หนึ่งในสถาบันการศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านการประกอบอาหารและการโรงแรมของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพทั้งในระดับประเทศและในระดับสากล
เว็บไซต์ : https://dtc.ac.th/
รูปแบบโดยย่อ :
วิทยาลัยดุสิตธานี หนึ่งในสถาบันการศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านการโรงแรมและการประกอบอาหารของประเทศไทยได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพทั้งในระดับประเทศและในระดับสากล ที่มีรากฐานการก่อตั้งและเป็นส่วนหนึ่งของในเครือดุสิตธานี กลุ่มโรงแรมชั้นนำระดับ 5 ดาวของเมืองไทย
รายละเอียด :

นำโดย ดร.อรรถเวทย์ พฤกษ์สถาพร รักษาการอธิการบดี พร้อมคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมถวายเทียนพรรษา เครื่องไทยธรรม และปัจจัย ณ วัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร (วัดทุ่งสาธิต) เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นกุศลทานเพิ่มพูนปัญญา หูตาสว่างไสว รวมทั้งเป็นการถวายเทียนเพื่อให้พระภิกษุสงฆ์ได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อไปตามประเพณี ประเพณีแห่เทียนพรรษา ถือเป็นประเพณีที่ถือปฏิบัติและสืบทอดมาเป็นเวลานาน

ด้วยความจำเป็นในสมัยอดีตนั้นยังไม่มีไฟฟ้าใช้เช่นในปัจจุบัน ดังนั้นเมื่อพระภิกษุอยู่รวมกันมาก ๆ เพื่อปฏิบัติกิจวัตร เช่น การสวดมนต์ตอนเช้ามืดและพลบค่ำ การศึกษาพระปริยัติธรรม การบูชาพระรัตนตรัย ฯลฯ จึงจำเป็นต้องใช้แสงสว่างจากแสงเทียน วิทยาลัยดุสิตธานียังคงยึดถือและสืบทอดปฏิบัติเพื่อสืบสานประเพณีไทย เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนานักศึกษา ในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเนื่องในวันเข้าพรรษา ซึ่งยึดถือสืบต่อเนื่องมาทุกปี อีกทั้งเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษา เป็นผู้มีจิตใจดีงาม ร่วมประกอบกิจของพุทธศาสนิกชน แสดงถึงความพร้อมเพรียงสำหรับการทำกิจกรรมในวันสำคัญ และสืบสานอนุรักษ์ประเพณีไทยที่ดีงาม

07-07-2020 17:28

aphondaworathan