http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา

แคนนอน ปราจีนบุรี : วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา


ชื่อโครงการ : แคนนอน ปราจีนบุรี : วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา
ชื่อองค์กร : บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เกี่ยวกับองค์กร : ผลิตเครื่องถ่ายเอกสาร
เว็บไซต์ : -
รูปแบบโดยย่อ :
แคนนอนร่วมสืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณีทางวัฒนธรรม เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
รายละเอียด :

วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2563 บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วย พนักงาน บริษัท แคนนอนฯ ร่วมกันจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน พร้อมทั้งต้นผ้าป่า และสังฆทาน ณ วัดโป่งไผ่ เพื่อร่วมสืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณีทางวัฒนธรรม เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563

08-07-2020 09:32

aphondaworathan