http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา

ไทยพาณิชย์ ดำเนินมาตรการพักชำระหนี้สำหรับลูกค้าที่ได้รับอุทกภัย


ชื่อโครงการ : ไทยพาณิชย์ ดำเนินมาตรการพักชำระหนี้สำหรับลูกค้าที่ได้รับอุทกภัย
ชื่อองค์กร : ธนาคารไทยพาณิชย์
เกี่ยวกับองค์กร :
เว็บไซต์ :
วัตถุประสงค์ : เพื่อช่วยเหลือลูกค้าผู้ประสบภัยน้ำท่วมทั้งลูกค้าที่ได้รับผลกระทบมีทั้งแบบทางตรงคือที่อยู่อาศัยหรือสถานที่ประกอบการโดนน้ำท่วมไม่สามารถดำเนินการได้ หรือทางอ้อมที่ได้รับผลกระทบเกี่ยวกับซัพพลายเชนต่างๆ หรือทางด้านการคมนาคม ขนส่งวัตถุดิบ โดยเฉพาะในเขตนิคมอุตสา
สถาที่ : ธนาคารไทยพาณิชย์
รูปแบบโดยย่อ :
ธนาคารไทยพาณิชย์ เดินหน้าให้ความช่วยเหลือลูกค้าผู้ประสบภัยน้ำท่วม เบื้องต้นดำเนินมาตรการพักชำระหนี้สำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบ ทั้งลูกค้าบุคคล ลูกค้าเอสเอ็มอี และลูกค้าขนาดใหญ่ ในพื้นที่ประสบภัย
รายละเอียด :

ธนาคารไทยพาณิชย์ เดินหน้าให้ความช่วยเหลือลูกค้าผู้ประสบภัยน้ำท่วม เบื้องต้นดำเนินมาตรการพักชำระหนี้สำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบ ทั้งลูกค้าบุคคล ลูกค้าเอสเอ็มอี และลูกค้าขนาดใหญ่ ในพื้นที่ประสบภัยพร้อมเฝ้าระวังในพื้นที่ความเสี่ยงอย่างเต็มที่นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์กล่าวว่า ?จากเหตุการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายจังหวัดขณะนี้ ธนาคารตระหนักถึงความยากลำบากของผู้ที่ประสบภัย และได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ต้น มีมาตรการพิเศษผ่อนปรนเงื่อนไขสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือลูกค้าของธนาคารที่ได้รับผลกระทบ จนกระทั่งปัจจุบันมีมีลูกค้าติดต่อขอความช่วยเหลือเข้ามาเป็นระยะ แบ่งเป็นลูกค้าบุคคลประมาณกว่า 500 ราย ลูกค้าธุรกิจประมาณ 60 ราย ซึ่งส่วนใหญ่มาจากลูกค้าที่อยู่ในเขตภาคกลางและภาคเหนือ

ทั้งนี้ ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบมีทั้งแบบทางตรงคือที่อยู่อาศัยหรือสถานที่ประกอบการโดนน้ำท่วมไม่สามารถดำเนินการได้ หรือทางอ้อมที่ได้รับผลกระทบเกี่ยวกับซัพพลายเชนต่างๆ หรือทางด้านการคมนาคม ขนส่งวัตถุดิบ โดยเฉพาะในเขตนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งทางธนาคารมีนโยบายในการให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ทุกภาค ทุกเขตที่ได้รับผลกระทบลูกค้าที่ต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่สำนักงานของธนาคารหรือติดต่อเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ 02-777-7777

สำหรับลูกค้าสินเชื่อรายย่อยที่ประสบอุทกภัย สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการสินเชื่อเคหะ และสินเชื่อธุรกิจรายย่อย (SSME) สามารถเลือกความช่วยเหลือได้ 2 แบบ คือ 1) การพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน 6 เดือน หรือ 2) วงเงินกู้พิเศษเพื่อการซ่อมแซมบ้าน สูงสุด 120% ของราคาประเมินเดิมหักยอดหนี้ที่เหลืออยู่ ส่วนลูกค้าบุคคลประเภทสินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อบัตรเครดิต และสินเชื่อเงินสดส่วนบุคคล สามารถขอพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน 3 เดือน โดยการพิจารณาระยะพักหนี้และวงเงินกู้พิเศษนั้นเป็นไปตามความจำเป็นของลูกค้าและดุลยพินิจของธนาคารสำหรับลูกค้าธุรกิจผู้ประกอบการ SME ธนาคารมอบความช่วยเหลือโดยจะพิจารณาตามแต่กรณี ได้แก่ 1) การพักชำระเงินต้นเป็นระยะเวลาสูงสุดครั้งละไม่เกิน 6 รวมแล้วไม่เกิน 12 เดือน 2) การพักการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยครั้งละ 3 เดือนและต่อเพิ่มได้อีกไม่เกิน 6 เดือน 3) ยืดระยะเวลาการผ่อนชำระให้นานสูงสุด 12 เดือน 4) ลดดอกเบี้ยปกติได้ไม่เกิน 1% นานสูงสุด 6 เดือน 5) ให้วงเงินเบิกเกินบัญชี (O/D) หรือวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนประเภทอื่น ไม่เกิน 20 % ของวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนทั้งหมด สูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาท ระยะเวลาครั้งละไม่เกิน 3 เดือน รวมทั้งหมดแล้วไม่เกิน 6 เดือน และการเพิ่มวงเงินหมุนเวียนชั่วคราวเป็นการเสริมสภาพคล่องในการทำธุรกิจให้พิเศษอีกด้วย ลูกค้าผู้ประกอบการ SME ที่ประสบอุทกภัย สามารถติดต่อรับบริการได้ที่สำนักงานธุรกิจที่มีบัญชีสินเชื่ออยู่สำหรับลูกค้าขนาดใหญ่ ธนาคารได้จัดทีมเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าให้ติดต่อลูกค้าเพื่อสอบถามและให้ความช่วยเหลือในเรื่องต่างๆ ทันที อาทิ การยืดระยะเวลาการชำระหนี้ หรือเพิ่มวงเงินพิเศษเพื่อความจำเป็นเร่งด่วน ซึ่งพิจารณาตามความเหมาะสมทางธุรกิจแต่ละราย รวมทั้งให้ความช่วยเหลือในการติดต่อประสานงานทางด้านธุรกิจต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าทุกรายที่ได้รับผลกระทบอย่างทันท่วงที

สำหรับความช่วยเหลือเพื่อร่วมบรรเทาทุกข์ให้กับผู้เดือดร้อน ธนาคารได้เชิญชวนคนไทยร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือ ผ่านทางบัญชีเดินสะพัด ชื่อบัญชี มูลนิธิสยามกัมมาจล-ไทยพาณิชย์ เพื่อผู้ประสบภัย เลขที่บัญชี 111-3-90911-5 สาขารัชโยธิน โดยไม่คิดค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามเขต สามารถบริจาคผ่านสาขากว่า 1,000 สาขาและเครื่อง ATM ของธนาคารที่มีกว่า 8,000 เครื่องทั่วประเทศ รวมถึงผ่านบริการ SCB Easy Net โดยจะจัดสรรเงินบริจาคส่วนนี้เพื่อการให้ความช่วยเหลือระยะเร่งด่วนในรูปแบบ การจัดทำถุงยังชีพ บริจาคเรือ เสื้อชูชีพ ตลอดจนการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ผ่านทางมูลนิธิและองค์กรการกุศลที่เกี่ยวข้อง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ 02-777-7777


aphondaworathan