http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา

ไทยซัมซุงประกันชีวิต ร่วมกับ มูลนิธิรักษ์ไทยและ Global Civic Sharing มอบเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติให้กทม.


ชื่อโครงการ : ไทยซัมซุงประกันชีวิต ร่วมกับ มูลนิธิรักษ์ไทยและ Global Civic Sharing มอบเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติให้กทม.
ชื่อองค์กร : บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับองค์กร :
เว็บไซต์ :
รายละเอียด :

ไทยซัมซุงประกันชีวิต ร่วมกับ มูลนิธิรักษ์ไทยและ Global Civic Sharing มอบเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติให้กทม.

บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญต่อการช่วยชีวิตผู้ป่วยโรคหัวใจอย่างทันท่วงที เพื่อลดโอกาสการเสียชีวิตจากภาวะหัวใจหยุดเต้นกระทันหัน จึงเกิดเป็นความร่วมมือกับ องค์กร Global Civic Sharing และ มูลนิธิรักษ์ไทย ในการบริจาคเครื่องกระตุกหัวใจชนิดอัตโนมัติ Automated External Defibrillator หรือ AED จำนวน 15 เครื่อง พร้อมตู้เหล็กสำหรับติดตั้ง ซึ่ง AED นี้ เป็นอุปกรณ์กู้ชีพที่สามารถเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตของผู้ป่วยได้มากขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ ได้ประสานงานกับหน่วยงานสาธารณสุขของกรุงเทพมหานครและลงพื้นที่สำรวจกับองค์กรทั้งสามแห่ง และได้คัดเลือกชุมชนเพื่อนมอบเครื่องกระตุกหัวใจให้แก่ 15 ชุมชนในเขตกรุงเทพมหานคร* และได้ทำพิธีส่งมอบเครื่อง AED ไปเมื่อต้นเดือนมกราคม 2563 นำโดย นายซอง บก จาง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) นายคมกฤษ ลายลักษณ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงานช่องทางจัดจำหน่ายรายบุคคล และคณะผู้บริหาร โดยมี พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้รับมอบ นอกจากนี้ นายซอง บก จาง ยังได้เดินทางไปยังสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร เพื่อพบปะพูดคุยกับตัวแทนทั้ง 15 ชุมชนอีกด้วย “เครื่อง AED นี้ก็เหมือนกับประกันชีวิตนะครับ เป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากใช้ เพราะนั่นหมายถึงว่า อาจจะมีการสูญเสียหรือเหตุฉุกเฉิน แต่ก็เป็นสิ่งที่ต้องมีไว้ให้อุ่นใจว่า จะเป็นสิ่งที่ช่วยเหลือคนที่เรารักในเวลาที่เกิดเหตุวิกฤตในชีวิตได้” นายซอง บก จาง กล่าว

ทั้งนี้แผนงานต่อไป จะมีการเตรียมจัดฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยชีวิตพื้นฐาน (CPR) ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุข และประชาชนจิตอาสาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร เพื่อสามารถให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยในกรณีวิกฤตได้ทันท่วงที

27-10-2020 13:23

aphondaworathan