http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา

แคนนอนส่งน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม


ชื่อโครงการ : แคนนอนส่งน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ชื่อองค์กร : บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เกี่ยวกับองค์กร : ผลิตเครื่องถ่ายเอกสาร
เว็บไซต์ : -
รูปแบบโดยย่อ :
แคนนอนจัดกิจกรรมส่งน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในเขตอำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี
รายละเอียด :

จากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ 2 ตำบล ในอำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ถึงแม้สถานการณ์น้ำท่วมจะคลี่คลายลงแล้วแต่มีชาวบ้านยังคงได้รับความเดือดร้อนทรัพย์สินเสียหาย เป็นจำนวนมาก บริษัทฯ โดยทีม CSR จึงเปิดรับบริจาค (ภายในบริษัท) ของอุปโภค บริโภค เสื้อผ้า สิ่งของที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ เพื่อส่งมอบให้แก่ผู้ประสบภัย โดยผ่านหน่วยรับบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัย (วัดคลองกลาง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี) เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา

24-11-2020 15:53

aphondaworathan