http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา

แคนนอนมอบของขวัญวันเด็กให้เด็กในชุมชน จ.พระนครศรีอยุธยา


ชื่อโครงการ : แคนนอนมอบของขวัญวันเด็กให้เด็กในชุมชน จ.พระนครศรีอยุธยา
ชื่อองค์กร : บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด
เกี่ยวกับองค์กร : ผลิตเครื่องถ่ายเอกสาร ปริ๊นเตอร์ แฟ็ก สแกนเนอร์ กระดาษปริ้นรูป
เว็บไซต์ : -
รูปแบบโดยย่อ :
ด้วยเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปี รัฐบาลไทยกำหนดให้เป็นวันเด็กแห่งชาติ โดยได้ให้ความสำคัญและตระหนักถึงความสำคัญของเด็กๆ ซึ่งถือว่าเป็นทรัพยากรที่สำคัญต่อประเทศชาติ ที่จะเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ ที่จะช่วยพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าและมั่นคง เด็กควรได้รับการส่งเสริมสนับสนุนพื้นฐานด้านการศึกษาเรียนรู้และได้รับสิ่งที่เป็นขวัญกำลังใจ
รายละเอียด :

สำหรับปีนี้กิจกรรมวันเด็กไม่ได้จัดเนื่องจากติดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ระลอกใหม่ แต่เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้เด็กและเยาวชนในชุมชน บริษัทจึงได้มอบของขวัญ อุปกรณ์การเรียน และขนมให้กับหน่วยงานท้องถิ่นและโรงเรียนในชุมชน จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อส่งมอบให้เด็กๆ ในชุมชนต่อไป ซึ่งสถานที่ที่บริษัทฯ มอบของมีดังนี้
1) สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน
2) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหว้า ต.บ้านหว้า อ.บางปะอิน
3) เทศบาลตำบลปราสาททอง ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน
4) เทศบาลตำบลบางปะอิน ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน
5) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพ ต.บ้านโพ อ.บางปะอิน
6) ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ.พระนครศรีอยุธยา
7) โรงเรียนวัดจำปา อ.อุทัย
8) โรงเรียนวัดทำใหม่ อ.บางปะอิน
โดยมีผู้นำท้องถิ่น และผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้รับมอบ

14-01-2021 16:52

aphondaworathan