http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา

ล็อกซเล่ย์ มอบทุนสนับสนุน มูลนิธิดวงประทีป


ชื่อโครงการ : ล็อกซเล่ย์ มอบทุนสนับสนุน มูลนิธิดวงประทีป
ชื่อองค์กร : บมจ.ล็อกซเล่ย์
เกี่ยวกับองค์กร : ดำเนินพันธกิจหลักในการผสมผสานการดำเนินธุรกิจในทุกภาคส่วน ให้สอดคล้องควบคู่ไปกับการดูแลสังคม
เว็บไซต์ : www.loxley.co.th
รูปแบบโดยย่อ :
บมจ.ล็อกซเล่ย์ มอบทุนสนับสนุนโครงการและกิจกรรมแก่ มูลนิธิดวงประทีป โดยมี ครูประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ กรรมการผู้ก่อตั้งและเลขาธิการ มูลนิธิฯ เป็นผู้รับมอบ
รายละเอียด :
ธงชัย ล่ำซำ (ที่3จากขวา) ประธานกรรมการ พร้อมด้วย ดร.ดวริต ตัณฑ์ศุภศิริ (ขวาสุด) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ จรัสพงศ์ ล่ำซำ (ที่2จากขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) มอบทุนสนับสนุนโครงการและกิจกรรมต่างๆ แก่ มูลนิธิดวงประทีป โดยมี ครูประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ (ที่3จากซ้าย) กรรมการผู้ก่อตั้งและเลขาธิการ มูลนิธิฯ เป็นผู้รับมอบทุนเพื่อใช้ในการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาความเป็นอยู่ของเด็กยากไร้ในชุมชนคลองเตย ในโอกาสวันครบรอบ 82 ปี บมจ.ล็อกซเล่ย์ เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564.
18-01-2021 12:13

aphondaworathan