http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา

แคนนอน “ปันสุข” ดูแลกันและกัน ปี2 จังหวัดอยุธยา


ชื่อโครงการ : แคนนอน “ปันสุข” ดูแลกันและกัน ปี2 จังหวัดอยุธยา
ชื่อองค์กร : บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด
เกี่ยวกับองค์กร : ผลิตเครื่องถ่ายเอกสาร ปริ๊นเตอร์ แฟ็ก สแกนเนอร์ กระดาษปริ้นรูป
เว็บไซต์ : -
รูปแบบโดยย่อ :
ด้วยการระบาดของโรคโควิด 19 ระลอกใหม่ทำให้หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน ตลอดจนประชาชนมีความตื่นตัวในการสร้างความร่วมมือ ฝ่าวิกฤติโรคร้าย ด้วยนโยบายอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ ลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ซึ่งทำให้ประชาชนส่วนใหญ่ที่หาเช้ากินค่ำขาดรายได้จุนเจือครอบครัว
รายละเอียด :

บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด (โรงงานอยุธยา) ได้ติดตั้ง ตู้ปันสุข ในชุมชนรอบข้างบริษัทไปเมื่อครั้งมีการระบาดของโควิด 19 ระลอกแรก ดังนั้น เพื่อช่วยลดและบรรเทาปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ โดยเฉพาะการขาดแคลนอาหารของประชาชน

บริษัทจึงได้จัด โครงการ แคนนอน “ปันสุข” ดูแลกันและกัน ปี 2 ขึ้น โดยนำเครื่องอุปโภค บริโภคไปใส่ตู้ปันสุขที่ทางบริษัทได้จัดตั้งไว้ เพื่อให้ชุมชนได้มีอาหารบริโภคในช่วงสถานะการณ์เช่นนี้ ลดการสัมผัสป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค ทั้งยังเป็นการส่งกำลังใจให้กับประชาชนรอบข้าง และเป็นการสร้างสังคมในชุมชนให้เข้มแข็ง ช่วยชาติฝ่าวิกฤติโควิด 19 ไปด้วยกัน

18-01-2021 14:34

aphondaworathan