http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา

มอบถุงยังชีพให้ผู้อยูกับโรคจิตเวชและ/หรือผู้พิการทางจิต


ชื่อโครงการ : มอบถุงยังชีพให้ผู้อยูกับโรคจิตเวชและ/หรือผู้พิการทางจิต
ชื่อองค์กร : Liamsiri Mar Hill Association สมาคมเหลี่ยมสิริ มาร์ ฮิลล์
เกี่ยวกับองค์กร : องค์กรช่วยเหลือผู้อยู่กับโรคจิตเวชและ/หรือผู้พิการทางจิตและผู้ดูแล
เว็บไซต์ : https://khiadtabaat.wixsite.com/liamsiri
รายละเอียด :

ทางสมาคมเหลี่ยมสิริ มาร์ ฮิลล์ มอบถุงยังชีพให้ผู้อยู่กับโรคจิตเวชและผู้พิการทางจิตจำนวน 320 ชุด ในวันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564 เวลา 11.00 น เนื่องในการจัดประชุมใหญ่ สามัญประจำปี 2563 

การประชุมใหญ่ จะจัดขึ้นที่ ศูนย์คืนสู่สุขภาวะคนพิการทางจิตสังคม สมาคมเหลี่ยมสิริ มาร์ ฮิลล์ เลขที่ 396 หมู่ 8 บ้านหนองถ่าน ตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย 64150 โทร 081 646 0664 และจะมอบถุงยังชีพให้กับผู้อยู่กับโรคจิตเวชและหรือผู้พิการทางจิต เวลา 11.00 น

22-01-2021 14:49

aphondaworathan