http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา

แคนนอนสนับสนุนของขวัญวันเด็ก


ชื่อโครงการ : แคนนอนสนับสนุนของขวัญวันเด็ก
ชื่อองค์กร : บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เกี่ยวกับองค์กร : ผลิตเครื่องถ่ายเอกสาร
เว็บไซต์ : -
รายละเอียด :

แคนนอนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเยาวชน จึงได้จัดให้มีการสนับสนุนของขวัญ ของรางวัล และอุปกรณ์การเรียน ให้แก่โรงเรียนในเขตอำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

เนื่องจากติดสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ระลอกใหม่ จึงทำให้จัดกิจกรรมวันเด็กไม่ได้ แต่เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้เด็กและเยาวชน กระตุ้นให้เด็กได้ตระหนักถึงบทบาทของตนเอง เพื่อเตรียมความพร้อมให้ตนเองที่เติบโตเป็นอนาคตของชาติ บริษัทจึงได้สนับสนุนของขวัญ ของรางวัล และอุปกรณ์การเรียน แก่โรงเรียนในเขตอำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ดังนี้ 1.โรงเรียนบ้านโป่งไผ่
2.โรงเรียนวัดบุยายใบ
3.โรงเรียนบ้านโป่งกะพ้อ
4.โรงเรียนวัดหนองโพรง
5.โรงเรียนวัดหลังถ้ำวิทยาคาร
6.โรงเรียนบ้านวังขอน
7.โรงเรียนบ้านวังทะลุ
8.ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดปราจีนบุรี

09-02-2021 16:50

aphondaworathan