http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) - เข้าหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ สานต่อความพอเพียง สู่ประมงโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไทย ปี 2564


ชื่อโครงการ : บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) - เข้าหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ สานต่อความพอเพียง สู่ประมงโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไทย ปี 2564
ชื่อองค์กร : บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับองค์กร : โดยกลุ่มบริษัทภายใต้การลงทุนของ บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) ในปัจจุบัน ได้แก่ 1.บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์น้ำ สัตว์เลี้ยง ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 2.บริษัท ทีลักซ์ พาวเวอร์ จำกัด ธุรกิจพลังงานสะอาด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน Geothermal และพลังงานลมในประเทศญี่ปุ่น 3.บริษัท ทีลักซ์ โกลบอล บิสซีเนส จำกัด การลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ ทั่วโลกที่เติบโตเร็ว ผ่านนวัตกรรมที่สร้างความยั่งยืนให้ชุมชนและเศรษฐกิจ
เว็บไซต์ : www.ppprime.co.th
รูปแบบโดยย่อ :
บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) - เข้าหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ สานต่อความพอเพียง สู่ประมงโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไทย ปี 2564
รายละเอียด :
ตัวแทนผู้บริหาร บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) โดยคุณจิรวดี ตรัยวารินทร์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร เข้าหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ สานต่อความพอเพียง สู่ประมงโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไทย ปี 2564 ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของบริษัท ฯ และมอบกระเช้าของขวัญ กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย และปีใหม่จีน ประจำปี 2564 เมื่อเร็ว ๆ นี้
16-02-2021 15:53

aphondaworathan