http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา

โครงการ พีพี ไพร์ม ร่วมใจ ส่งมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางธรรมชาติ ครั้งที่ 1


ชื่อโครงการ : โครงการ พีพี ไพร์ม ร่วมใจ ส่งมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางธรรมชาติ ครั้งที่ 1
ชื่อองค์กร : บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับองค์กร : โดยกลุ่มบริษัทภายใต้การลงทุนของ บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) ในปัจจุบัน ได้แก่ 1.บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์น้ำ สัตว์เลี้ยง ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 2.บริษัท ทีลักซ์ พาวเวอร์ จำกัด ธุรกิจพลังงานสะอาด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน Geothermal และพลังงานลมในประเทศญี่ปุ่น 3.บริษัท ทีลักซ์ โกลบอล บิสซีเนส จำกัด การลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ ทั่วโลกที่เติบโตเร็ว ผ่านนวัตกรรมที่สร้างความยั่งยืนให้ชุมชนและเศรษฐกิจ
เว็บไซต์ : www.ppprime.co.th
รูปแบบโดยย่อ :
โครงการ พีพี ไพร์ม ร่วมใจ ช่วยผู้ประสบภัยทางธรรมชาติ ครั้งที่ 1
รายละเอียด :

โครงการ พีพี ไพร์ม ร่วมใจ ช่วยผู้ประสบภัยทางธรรมชาติ ครั้งที่ 1 คณะผู้บริหาร นำโดย ม.ล. พรรณเพียงเดือน สังคหะพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) ได้ส่งมอบเงินช่วยเหลือที่ได้จากการนำมาร่วมประมูลและจำหน่ายภายในองค์กร ซึ่งโครงการฯ ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อนำรายได้สมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เยียวยา ฟื้นฟู แก่พี่น้องชาวใต้ และลูกค้าตัวแทนจำหน่าย ซึ่งสามารถระดมทุนจากพี่น้องพีพี ไพร์ม-ไทยลักซ์ ที่มีจิตกุศลร่วมทำบุญในเบื้องต้นกว่า 70,000 บาท (โดยไม่หักค่าใช้จ่าย) ณ บจก.ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ.เพชรบุรี ในเครือ บมจ.พีพี ไพร์ม
#ช้อปของดี #อิ่มบุญ #อิ่มใจ #ต้อนรับปีใหม่ #คนไทยต้องช่วยกัน

17-02-2021 14:53

aphondaworathan