http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา

มอบผลิตภัณฑ์สนับสนุนกิจกรรมโรงเรียนในเดือนรอมฏอน


ชื่อโครงการ : มอบผลิตภัณฑ์สนับสนุนกิจกรรมโรงเรียนในเดือนรอมฏอน
ชื่อองค์กร : บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด
เกี่ยวกับองค์กร : .
เว็บไซต์ :
รูปแบบโดยย่อ :
"ซือดะ" มอบผลิตภัณฑ์เพื่อสนับสนุนกิจกรรมโรงเรียน เนื่องในเดือนรอมฏอน
รายละเอียด :

นางสาวจิราพร ณัฐคุณานนท์(ที่4ซ้าย) ผู้จัดการฝ่ายการตลาด(บริหารผลิตภัณฑ์) บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปซือดะ เป็นผู้แทนเข้ามอบมอบผลิตภัณฑ์บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปซือดะ เพื่อใช้สำหรับการละศีลอด ให้แก่โรงเรียนพิมานวิทย์(เดิมอนุเคราะห์อิสลาม) เนื่องในโอกาสเดือนรอมฎอน ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1442 ตลอดจนใช้ประโยชน์ในกิจกรรมอื่นๆ ของโรงเรียน โดยทีมผู้บริหารโรงเรียน และคณะนักเรียน ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนพิมานวิทย์ (เดิมอนุเคราะห์อิสลาม) เมื่อเร็วๆ นี้

27-04-2021 16:25

aphondaworathan