http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา

พีพี ไพร์ม – ไทยลักซ์ ฉีดวัคซีน ร่วมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่


ชื่อโครงการ : พีพี ไพร์ม – ไทยลักซ์ ฉีดวัคซีน ร่วมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่
ชื่อองค์กร : บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับองค์กร : โดยกลุ่มบริษัทภายใต้การลงทุนของ บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) ในปัจจุบัน ได้แก่ 1.บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์น้ำ สัตว์เลี้ยง ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 2.บริษัท ทีลักซ์ พาวเวอร์ จำกัด ธุรกิจพลังงานสะอาด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน Geothermal และพลังงานลมในประเทศญี่ปุ่น 3.บริษัท ทีลักซ์ โกลบอล บิสซีเนส จำกัด การลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ ทั่วโลกที่เติบโตเร็ว ผ่านนวัตกรรมที่สร้างความยั่งยืนให้ชุมชนและเศรษฐกิจ
เว็บไซต์ : www.ppprime.co.th
รูปแบบโดยย่อ :
บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) จัดสรรวัคซีนทางเลือก “ซิโนฟาร์ม” จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานทุกท่านของบริษัทฯ และบริษัทฯ ในเครือ โดยเร่งฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันหมู่
รายละเอียด :

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) จัดสรรวัคซีนทางเลือก “ซิโนฟาร์ม” จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานทุกท่านของบริษัทฯ และบริษัทฯ ในเครือ โดยเร่งฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ เพื่อความปลอดภัยสูงสุด ภายใต้แนวทางของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ณ โรงพยาบาลมหาชัยแม่กลอง จ.สมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564

พีพี ไพร์ม – ไทยลักซ์ ให้ความสำคัญกับการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และขอเป็นกำลังใจให้ทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรด่านหน้าทุกท่าน ที่เสียสละปฏิบัติหน้าที่เพื่อพวกเราในสถานการณ์โควิด-19

29-07-2021 10:29

aphondaworathan