http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา

AGE มอบเงินสนับสนุนจัดตั้งศูนย์พักคอย 100 เตียง ต.แม่ลา อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา


ชื่อโครงการ : AGE มอบเงินสนับสนุนจัดตั้งศูนย์พักคอย 100 เตียง ต.แม่ลา อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
ชื่อองค์กร : บริษัท เอเชียกรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับองค์กร : ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายถ่านหินบิทูมินัส (ถ่านหินสะอาด) และผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ (ขนส่งทางน้ำ – ขนส่งทางบก – ท่าเรือ – คลังสินค้า ) แบบครบวงจร
เว็บไซต์ : www.agecoal.com
รายละเอียด :

นายพนม ควรสถาพร ประธานกรรมการบริหาร (กลางซ้าย) บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) หรือ AGE และ บริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด (บริษัทย่อย) ตระหนักถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่ปีที่ผ่านมาจนถึงการระบาดระลอกใหม่ในครั้งนี้ และพร้อมที่จะยืนเคียงข้างและช่วยเหลือชุมชนมาโดยตลอด ได้มอบเงินสนับสนุน จำนวน 100,000 บาท เพื่อจัดตั้งศูนย์พักคอยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลา (Community Isolation) ขนาด 100 เตียง

โดยมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลา กำนันตำบลแม่ลา และ ตัวแทนผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ตำบลแม่ลาเป็นตัวแทนในการรับมอบในครั้งนี้ ณ ศูนย์พักคอย องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลา อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

11-08-2021 16:59

aphondaworathan