http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา

อินโนเวชั่นร่วมใจ สู้ภัย COVID-19


ชื่อโครงการ : อินโนเวชั่นร่วมใจ สู้ภัย COVID-19
ชื่อองค์กร : บริษัท อินโนเวชั่น กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
เกี่ยวกับองค์กร : กลุ่มธุรกิจด้านการผลิตยางและพลาสติกแบบครบวงจร
เว็บไซต์ : www.elastomer-polymer.com
รายละเอียด :

กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น มอบชุด  DuPont Tyvek 400 ให้แก่อาสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จุด สน.หัวหมาก

คุณกุลวดี ธำรงค์ธนกิจ รองประธานกรรมการอาวุโส ด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์และจัดการ กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น มอบชุดป้องกันสารเคมี DuPont™ Tyvek® 400 จำนวน 50 ชุด ให้แก่ คุณสมโภช หาญสัตย์ รองหัวหน้าอาสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จุด สน.หัวหมาก เพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ติดเชื้อและช่วยเหลือประชาชนในช่วงสถานการณ์ โควิด-19

16-09-2021 14:42

aphondaworathan