http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา

SYS มอบทุนบุตรบุคลากรทางการแพทย์


ชื่อโครงการ : SYS มอบทุนบุตรบุคลากรทางการแพทย์
ชื่อองค์กร : บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด
เกี่ยวกับองค์กร : .
เว็บไซต์ :
รูปแบบโดยย่อ :
ในปี 2564 ได้มอบทุนการศึกษาแล้วจำนวน 260 ทุน รวมเป็นทุนการศึกษาทั้งสิ้น 940,000 บาท และวางแผนมอบทุนการศึกษาตลอดทั้งปี จำนวน 10 โรงพยาบาล รวมเป็นทุนการศึกษาทั้งสิ้น 1,140,000 บาท
รายละเอียด :

บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด หรือ SYS ผู้ผลิตเหล็กเอชบีม ไวด์แฟลงก์มานานมากกว่า 25 ปี โดย นายเจษฎา ปลั่งมณี กรรมการผู้จัดการ ได้เข้ามอบทุนการศึกษาให้กับบุตรของบุคลากรทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลบ้านฉาง จังหวัดระยอง จำนวน 10 ทุน รวมเป็นทุนการศึกษา 60,000 บาท โดยในปี 2564 ได้มอบทุนการศึกษาแล้วจำนวน 260 ทุน รวมเป็นทุนการศึกษาทั้งสิ้น 940,000 บาท และวางแผนมอบทุนการศึกษาตลอดทั้งปี จำนวน 10 โรงพยาบาล รวมเป็นทุนการศึกษาทั้งสิ้น 1,140,000 บาท เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับบุตรของบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญอย่างยิ่งในช่วงภาวะวิกฤตโควิด-19 เช่นนี้

12-10-2021 13:32

aphondaworathan