http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา

แคนนอนสนับสนุนงบประมาณจัดซื้อเตียงสนาม เพื่อจัดตั้งศูนย์พักคอย อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา


ชื่อโครงการ : แคนนอนสนับสนุนงบประมาณจัดซื้อเตียงสนาม เพื่อจัดตั้งศูนย์พักคอย อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
ชื่อองค์กร : บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด
เกี่ยวกับองค์กร : ผลิตเครื่องถ่ายเอกสาร ปริ๊นเตอร์ แฟ็ก สแกนเนอร์ กระดาษปริ้นรูป
เว็บไซต์ : -
รูปแบบโดยย่อ :
รายละเอียด :

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในจังหวัดนครราชสีมา พบผู้ป่วยทั้งในโรงงานและชุมชนเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทางโรงพยาบาลสูงเนิน จ.นครราชสีมาจึงมีนโยบายจัดตั้งศูนย์พักคอย อ.สูงเนินขึ้น ซึ่งจะสามารถรองรับผู้ป่วยได้ถึง 150 คน

บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด เป็นหนึ่งในบริษัทผู้ผลิตผลิตภัณฑ์แคนนอน มีโรงงานผลิตตั้งอยู่ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมนครราชสีมา อ.สูงเนิน ได้ให้ความร่วมมือกับโรงพยาบาลสูงเนิน ในการสนุบสนุนเตียงสนามกระดาษพร้อมทั้งเตียงปิกนิกและผ้าปูที่นอน จำนวน 50 ชุด, ผ้าห่มนาโน/มุ้งครอบ/หมอน จำนวน 60 ชุด และเครื่องปริ้นแคนนอน จำนวน 4 เครื่อง มูลค่าทั้งสิ้น 100,000 บาท โดยมีนายชาดามิ ซูอิซุ ผู้จัดการโรงงาน และนางสาวหทัยรัตน์ ฤกษ์อุดมสิน ผู้จัดการแผนกสิ่งแวดล้อมและ CSR เป็นตัวแทนมอบให้กับ นายแพทย์วิชาญ คิดเห็น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสูงเนินเป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม ที่ผ่านมา

31-03-2022 10:48

aphondaworathan