http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา

AGE มอบถุงยังชีพ ช่วยเหลือผู้กักตัวในชุมชน รอบคลังสินค้า อำเภอนครหลวง


ชื่อโครงการ : AGE มอบถุงยังชีพ ช่วยเหลือผู้กักตัวในชุมชน รอบคลังสินค้า อำเภอนครหลวง
ชื่อองค์กร : บริษัท เอเชียกรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับองค์กร : ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายถ่านหินบิทูมินัส (ถ่านหินสะอาด) และผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ (ขนส่งทางน้ำ – ขนส่งทางบก – ท่าเรือ – คลังสินค้า ) แบบครบวงจร
เว็บไซต์ : www.agecoal.com
รูปแบบโดยย่อ :
บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) หรือ AGE และบริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด นำถุงยังชีพ (ข้าวสาร อาหารแห้งและน้ำดื่ม) สำหรับช่วยเหลือและให้กำลังใจผู้ป่วยโควิด-19 ระดับสีเขียวและผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ที่รักษาอาการและกักตัวอยู่ที่บ้าน (Home Isolation) ในพื้นที่ตำบลแม่ลา และ ตำบลบางพระครู จำนวน 3 หลังคาเรือน ภายใต้การดำเนินงานของคณะทำงานศูนย์ประสานงานต่อสู้โควิด-19 ตำบลแม่ลา ตำบลบางพระครู โครงการ เอจีอี ใส่ใจ ห่วงใยชุมชน สู้ภัยโควิด-19
รายละเอียด :

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) หรือ AGE และบริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด นำถุงยังชีพ (ข้าวสาร อาหารแห้งและน้ำดื่ม) สำหรับช่วยเหลือและให้กำลังใจผู้ป่วยโควิด-19 ระดับสีเขียวและผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ที่รักษาอาการและกักตัวอยู่ที่บ้าน (Home Isolation) ในพื้นที่ตำบลแม่ลา และ ตำบลบางพระครู จำนวน 3 หลังคาเรือน ภายใต้การดำเนินงานของคณะทำงานศูนย์ประสานงานต่อสู้โควิด-19 ตำบลแม่ลา ตำบลบางพระครู โครงการ เอจีอี ใส่ใจ ห่วงใยชุมชน สู้ภัยโควิด-19 ทั้งนี้ศูนย์ประสานงานต่อสู้โควิด-19 ตำบลแม่ลาและตำบลบางพระครู ยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคม2564 เป็นต้นมา ภายใต้ความร่วมกันระหว่าง AGE และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลแม่ลา และผู้นำชุมชน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการ การดูแลและช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่รักษาอาการและกักตัวอยู่ที่บ้าน (Home Isolation) โดยมีผู้ได้รับการช่วยเหลือไปแล้วกว่า 200 ครัวเรือน ในเขตพื้นที่รอบคลังสินค้าและท่าเรือ อำเภอนครหลวง

#AGECOAL #เอจีอี #AGEWECARE #เอจีอีใส่ใจห่วงใยชุมชน #เอจีอีเรารักษ์สิ่งแวดล้อม #โควิด19 #COVID19 #สู้ภัยโควิด19 #ถุงยังชีพ #ส่งต่อความห่วงใย #กักตัว #ศูนย์ประสานงานต่อสู้โควิด-19ตำบลแม่ลา

27-04-2022 10:25

aphondaworathan