http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา

แคนนอนอาสาถ่ายภาพให้กับคู่รัก เนื่องในวันวาเลนไทน์


ชื่อโครงการ : แคนนอนอาสาถ่ายภาพให้กับคู่รัก เนื่องในวันวาเลนไทน์
ชื่อองค์กร : บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เกี่ยวกับองค์กร : ผลิตเครื่องถ่ายเอกสาร
เว็บไซต์ : -
รายละเอียด :

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด สนับสนุนกิจกรรม"แคนนอนอาสาถ่ายภาพให้กับคู่รัก" เนื่องในวันวาเลนไทน์ ณ ที่ว่าการอำเภอศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี ในอังคารวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566

โดยมีการบริการถ่ายภาพฟรีให้กับคู่รักที่มาจดทะเบียนสมรสเนื่องในวันแห่งความรัก เพื่อเป็นที่ระลึกให้กับคู่รักและเป็นการประชาสัมพันธ์ให้กับที่ว่าการอำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรี สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณคณะทำงานด้าน CSR และตัวแทนพนักงานทุกท่านที่ร่วมกันทำกิจกรรมให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ก็อาศัยความมีน้ำใจ ความเสียสละ และความสามัคคีในหมู่คณะ กิจกรรมนี้จึงจบไปด้วยรอยยิ้ม

17-02-2023 11:20

aphondaworathan