http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา

“ซีอาร์ซี ไทวัสดุ” ร่วมวาดฝันกลุ่มจิตรกรเอกแห่งมูลนิธิออทิสติก กับการรังสรรค์ภาพศิลปะบนกำแพง


ชื่อโครงการ : “ซีอาร์ซี ไทวัสดุ” ร่วมวาดฝันกลุ่มจิตรกรเอกแห่งมูลนิธิออทิสติก กับการรังสรรค์ภาพศิลปะบนกำแพง
ชื่อองค์กร : บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด
เกี่ยวกับองค์กร : .
เว็บไซต์ : -
รายละเอียด :

“ซีอาร์ซี ไทวัสดุ” ร่วมสร้างแรงบันดาลใจให้แก่มูลนิธิออทิสติก ผ่านฝีแปรงที่ “สร้างสรรค์” พัฒนาการและโอกาสที่เท่าเทียม โดยใช้ศิลปะบำบัดเข้ามาช่วยฟื้นฟู

การเปลี่ยนแปลงด้านสังคมที่เป็นไปอย่างไม่หยุดยั้งได้ทำให้พลังของคีย์เวิร์ด “Diversity” หรือความหลากหลายกลายมาเป็นคำที่คนพูดถึงกันบ่อยมากขึ้น โดยหลายคนอาจคุ้นเคยหรือเข้าใจในแง่ของความหลากหลายทางด้านเชื้อชาติ ศาสนา และเพศสภาพ รวมไปถึงความสมบูรณ์ทางร่างกายและการเรียนรู้ โดยหลาย ๆ ธุรกิจระดับโลกก็เริ่มหันมาผลักดันเรื่องนี้มากขึ้น ซึ่งมีเป้าหมายที่จะร่วมกันเปลี่ยนโลกให้เป็นครอบครัวใหญ่ที่พร้อมโอบรับความแตกต่างหลากหลาย สร้างพื้นที่แห่งการเข้าอกเข้าใจ และเป็นพื้นที่ที่น่าอยู่สำหรับทุกคน

เช่นเดียวกับ บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างสังคมเพื่อเราทุกคน หรือ Inclusive Society ผ่านการเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนมูลนิธิออทิสติกไทย ที่เป็นเหมือนบ้านและโรงเรียน ให้เด็กออทิสติกเข้ามาเพื่อฟื้นฟูและพัฒนาความสามารถ ทั้งทางด้านวิชาการและสายอาชีพ โดยใช้แนวทางศิลปะบำบัดเข้ามาช่วยฟื้นฟู ซึ่งช่วยพัฒนาการเรียนรู้ทั้งด้านอารมณ์ สติปัญญา สมาธิและความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงยังช่วยพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก และการควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกายของเด็ก ๆ ให้ดียิ่งขึ้น

นางสาวชุติพร คงเจริญสุข ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายการตลาด บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล เล่าว่า “ไทวัสดุมุ่งใช้ศักยภาพและความเชี่ยวชาญของบริษัทในด้านการจัดหาสินค้าจากเครือข่ายผู้ร่วมค้าที่ไม่ได้ตอบโจทย์แค่เพียงเรื่องบ้านเท่านั้น แต่ยังสามารถเป็นตัวช่วยในการส่งเสริมความสามารถและสร้างแรงบันดาลใจแก่เด็ก ๆ ออทิสติกได้ โดยได้มอบสีทาภายนอกจำนวน 40 ถังแก่มูลนิธิออทิสติกไทย เพื่อให้เด็ก ๆ ได้ออกไอเดียและโชว์ฝีมือเพ้นท์ศิลปะบนกำแพง ที่สามารถช่วยฟื้นฟูและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านศิลปะแล้ว ยังช่วยสร้างความภาคภูมิใจให้กับเด็ก ๆ หลังได้เห็นผลงานตนเองอีกด้วย

ที่ผ่านมาไทวัสดุได้ใช้ศักยภาพที่มีสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ให้กับสังคม และสิ่งแวดล้อมหลายรูปแบบ โดยยึดแนวทาง 4Ps: People, Planet, Prosperity, Peace & Partnership ภายใต้นโยบายของเซ็นทรัล รีเทล เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนเพื่อทุกคนในปัจจุบันและอนาคต โดยเฉพาะการสร้างโอกาส และความเท่าเทียมในสังคม จนเกิดเป็นโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการศูนย์บริการลูกค้า Contact Center เพื่อส่งเสริมอาชีพคนพิการ มีรายได้เลี้ยงชีพตนเองได้, โครงการส่งต่อความสุขผ่านการสัมผัสต้นคริสต์มาสจริง ให้ผู้พิการทางสายตาจากมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ รวมถึงโครงการสนับสนุนสินค้า OTOP เปิดพื้นที่ขายผลิตภัณฑ์จากชุมชนท้องถิ่นโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อช่วยกระจายสินค้าสู่มือผู้บริโภค และเพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคง

สำหรับในส่วนของการส่งเสริมความสามารถเยาวชนออทิสติกในครั้งนี้ ไม่ได้เป็นเพียงกิจกรรมเพื่อสนับสนุนโอกาสให้กลุ่มเด็กพิเศษเท่านั้น แต่ยังเป็นการยกระดับงานศิลปะที่ไม่ได้มุ่งแค่เรื่องความสวยงาม แต่ยังสะท้อนถึงการจรรโลงสังคม และยังช่วยขับเคลื่อนให้สังคมยอมรับความสามารถของกลุ่มออทิสติก ซึ่งหลายคนมีศักยภาพไม่แพ้กับคนอื่น ๆ ไม่ว่าจะด้านวิชาการ หรืองานฝีมือก็ตาม” ซึ่งที่กล่าวมาเป็นแค่ส่วนหนึ่งที่ไทวัสดุมุ่งมั่นตอบแทนสังคมและสิ่งแวดล้อม เน้นสร้างคุณค่าร่วมกับชุมชน ให้ไทวัสดุพร้อมเติบโตเคียงคู่ไปกับชุมชนที่อยู่อาศัย สังคม และสิ่งแวดล้อมโดยรวม” นางสาวชุติพร กล่าวปิดท้าย

สีสันบนกำแพงแห่งนี้ ไม่ได้เป็นเพียงพื้นที่แสดงออก (inside-out) เท่านั้น แต่ยังเป็นพื้นที่ให้เด็กๆ เกิดกระบวนการเรียนรู้ตัวเอง (outside-in) ได้ด้วย ซึ่ง นายชูศักดิ์ จันทยานนท์ ประธานมูลนิธิออทิสติกไทย ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประโยชน์ของการใช้ศิลปะบำบัดว่า “แนวทางการฟื้นฟูและส่งเสริมพัฒนาการเด็กออทิสติกอย่างศิลปะบำบัดนั้น นอกจากจะช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก ๆ แล้ว ยังทำให้เราค้นพบความสามารถและพรสวรรค์ที่ซ่อนอยู่ของเด็ก ๆ ที่ฉายแววความเป็นศิลปินออกมาผ่านผลงานที่มีลายเซ็นเป็นของแต่ละคน จนเกิดเป็นโครงการ ARTSTORY BY AUTISTIC THAI ที่มุ่งต่อยอดศักยภาพทางด้านศิลปะไปสู่ชิ้นงานที่สร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับเด็ก ๆ สามารถดำเนินชีวิตต่อไปเองได้”

สำหรับ เกมส์-สัณฑกร ชาติพาณิชย์ หนึ่งในศิลปินที่ร่วมสร้างสรรค์ผลงาน เล่าด้วยรอยยิ้มว่า รู้สึกดีใจมากที่ได้รับสีมาวาดภาพบนกำแพงนี้ และภูมิใจในผลงานนี้มาก จากความตั้งใจของผมและเพื่อนๆ ทุกคนที่ช่วยกันทำให้สำเร็จขึ้นมา เพราะทุกคนในมูลนิธิอยากให้สังคมวงกว้างเข้าใจว่า น้องๆ ออทิสติกมีความสามารถไม่แพ้คนทั่วไปเลย เห็นได้จากผลงานที่มูลนิธิแห่งนี้ "ปกติพวกผมจะได้วาดรูปบนกระดาษหรือผ้าใบที่ขนาดไม่ใหญ่มาก ความรู้สึกคือเหมือนกับได้ถ่ายรูปบันทึกความทรงจำเอาไว้ แต่การได้วาดภาพบนพื้นที่ใหญ่ๆ แบบนี้ ผมรู้สึกว่าเราได้เข้าไปอยู่ในอีกโลกเลย เราได้เข้าไปอยู่ในท้องฟ้า หรืออยู่ในป่าจริงๆ ยิ่งทำให้จินตนาการของเราสนุกขึ้น เพราะพื้นที่วาดภาพใหญ่มาก เป็นความภูมิใจมากๆ ครับ" เกมส์ทิ้งท้าย

12-07-2023 17:30

aphondaworathan