http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา

แคนนอนสืบสานประเพณีไทยวันลอยกระทง ประจำปี 2566


ชื่อโครงการ : แคนนอนสืบสานประเพณีไทยวันลอยกระทง ประจำปี 2566
ชื่อองค์กร : บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เกี่ยวกับองค์กร : ผลิตเครื่องถ่ายเอกสาร
เว็บไซต์ : -
รายละเอียด :

จัดกิจกรรม แคนนอนสืบสานประเพณีไทยวันลอยกระทง  ประจำปี 2566 ในวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566  ณ โรงเรียนบ้านโป่งไผ่ จังหวัดปราจีนบุรี  โดยจัดกิจกรรมสอนเด็กนักเรียนประดิษฐ์กระทงไทยจากวัสดุธรรมชาติ  และสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการประดิษฐ์กระทงให้กับโรงเรียนบ้านโป่งไผ่

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วยพนักงาน ได้จัดกิจกรรม แคนนอนสืบสานประเพณีไทยวันลอยกระทง ประจำปี 2566 ในวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงเรียนบ้านโป่งไผ่ จังหวัดปราจีนบุรี โดยจัดกิจกรรมสอนเด็กนักเรียนประดิษฐ์กระทงไทยจากวัสดุธรรมชาติ และสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการประดิษฐ์กระทงให้กับโรงเรียนบ้านโป่งไผ่ เพื่อสนับสนุนให้เด็กนักเรียนร่วมกันทำกระทงและร่วมกับคณะคุณครูประดิษฐ์กระทงเพื่อนำไปจำหน่ายให้กับประชาชนที่มาร่วมงานวันลอยกระทงของ อบต.ท่าตูม ณ สนามกีฬาโป่งไผ่ โดยกระทงที่จัดทำขึ้นสามารถจำหน่ายได้เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 10,930 บาท ทั้งนี้รายได้จากการจำหน่าย นำไปสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านโป่งไผ่

02-12-2023 10:42

aphondaworathan